Zaloguj się

pozycja częściowo unifikowana

semi-unique item

Część lub zespół stosowany w takiej samej ilości do niektórych produkowanych wyrobów. Zob. pozycja wspólna.