Zaloguj się

pozycja konkurencyjna

competitive position

Pozycja zajmowana przez firmę w stosunku do firm, które w odniesieniu do pewnego produktu są na danym rynku dla niej konkurencyjne. Czynniki znaczące obejmują dostępność produktu, jego cenę, jakość, obsługę, czas dostaw, dyscyplinę dostaw, operatywność organizacji sprzedaży i nazwę firmy.