Zaloguj się

pozycja nadrzędna

parent item

Wyrób złożony, do wykonania którego używa się wyrobów o niższym poziomie złożoności.