Zaloguj się

pozycja serwisowa

service item

Klasa podobnych lub identycznych produktów albo kombinacja takich klas, które są przeznaczone do serwisu po sprzedaży.