Zaloguj się

pozycja towarowa

goods item

Pewna ilość produktów tego samego typu, dająca się zidentyfikować jako osobna grupa, traktowana w jakimś okresie jako przedmiot sprzedaży.
Zobacz też: