Zaloguj się

premia sprzedażna

sales bonus

Upust ustalany okresowo dla każdego klienta na podstawie całkowitej sprzedaży w danym okresie.