logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

procent braku zapasów

stock-out percentage

Miara efektywności, za pomocą której firma reaguje na popyt faktyczny. Procent ten może być miarą całkowitego braku zapasów w stosunku do całkowitej wielkości zamówień albo miarą stosunku pozycji powodujących powtarzające się braki podczas jakiegoś okresu do wszystkich zamówionych pozycji.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj