Zaloguj się

Uroczyście otwarto pierwsze polskie Centrum Innowacji Microsoft

1 czerwca w Poznaniu odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Innowacji Microsoft. Projekt, wspótworzony przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe oraz Politechnikę Poznańską, będzie wspierać nowatorskie rozwiązania i technologie w zakresie bezpieczeństwa informatycznego i usług outsourcingowych. Na otwarciu obecni byli m.in. Tomasz Bochenek, Dyrektor generalny ds. sprzedaży i marketingu na region Europy Środkowo-Wschodniej; Marek Roter, Dyrektor Generalny polskiego oddziału Microsoft; Grzegorz Bliźniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; prof. dr Wojciech Markiewicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN; dr Maciej Stroiński z PCSSu i wielu innych przedstawicieli świata nauki i biznesu.

Poznańskie Centrum Innowacji Microsoft będzie pełniło funkcję ośrodka współpracy w dziedzinie badań naukowych oraz rozwiązań informatycznych pomiędzy instytucjami rządowymi, samorządowymi, uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami. Do głównych zadań Centrum będzie należało udostępnianie aplikacji Microsoft szkołom i uczelniom wyższym, doradztwo w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego usług, poprawa jakości opieki medycznej w Wielkopolsce poprzez udoskonalanie systemu telekonsultacji przez Internet, oferowanie łatwego dostępu do usług elektronicznych oferowanych przez samorządy lokalne.

- Region Europy Środkowo - Wschodniej staje się coraz bardziej atrakcyjny dla Microsoftu. Potencjał jaki tutaj tkwi jest ogromny - mówi Tomasz Bochenek. - Polska jest szczególnie ważnym rynkiem. Dzisiejsze otwarcie Centrum Innowacji Microsoft to ogromny sukces Poznania, na który pracowano od wielu lat.

Wybór Poznania na miejsce Centrum Innowacji Microsoft jest wyrazem uznania dla wysokich kompetencji pracujących tu ludzi, szczególnie pracowników Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego i absolwentów wydziału informatycznego Politechniki Poznańskiej.

- To już tradycja Poznania, że właśnie tutaj pojawiają się najbardziej innowacyjne pomysły, które dopiero później wdrażane są w innych miastach - tłumaczy Tomasz Bochenek. - To dlatego zapadły decyzje - oczywiście po długotrwałych i obiektywnych analizach - aby pierwsze polskie Centrum tego typu założyć właśnie w stolicy Wielkopolski.

Firma Microsoft zainwestowała w utworzenie Centrum sto tysięcy dolarów, co ma pomóc w realizacji zdefiniowanego na rok planu. Na początku w Centrum znajdzie pracę dwadzieścia osób - głównie związanych z PCSSem i wydziałem informatycznym Politechniki Poznańskiej.

Zaloguj się by skomentować