Zaloguj się

System zarządzania połączeniami drogowymi w TNT

System ROCS (Road Operations Control Systems) zarządza wszystkimi połączeniami krajowymi i międzynarodowymi, realizowanymi przez flotę należącą do TNT Express, jak również jej podwykonawców. Polska jest jednym z 32 państw, w których wdrożono system.

ROCS zbiera i przetwarza bieżące dane nt. wszystkich rodzajów połączeń drogowych TNT w Polsce: ciężarówek kursujących pomiędzy wszystkimi oddziałami firmy w trybie połączeń nocnych, pojazdów przewożących przesyłki drogowe do lotnisk (tzw. „air feeders”), a także połączeń międzynarodowych.

­- ROCS pomaga zaplanować trasy pojazdów wahadłowych (tzw. linehauli – kursujących pomiędzy oddziałami TNT), skrócić czasy tranzytowe, lepiej wykorzystać flotę  - dzięki weryfikacji wypełnienia pojazdów - i efektywniej zarządzać kosztami – mówi Krystian Kamiński, L/H Operations Manager, TNT Express Poland. – Najważniejsza jest jednak optymalizacja pod kątem jakości: ROCS pomaga kreować najbardziej optymalną sieć połączeń. Automatyzując działania, system eliminuje czynnik błędu ludzkiego.

System obejmuje blisko 4000 połączeń drogowych w 32 europejskich państwach, a korzysta z niego niemal 2600 użytkowników (w Polsce – 150). Składa się z trzech modułów: ROCS Plan, ROCS Operate oraz ROCS Manage Cost & Performance. Pierwszy służy planowaniu rozkładowych połączeń linehauli. Dostęp do niego mają wszyscy użytkownicy, ale wprowadzanie zmian zastrzeżono dla kadry menedżerskiej. ROCS Operate to platforma dla pracowników oddziałów i centrów przeładunkowych. Moduł służy do potwierdzania dostępności kierowców i pojazdów, zatwierdzania wyjazdu ciężarówek, przygotowywania dokumentów i trasy. Istnieje tu możliwość dodawania nowych połączeń (tzw. „ad-hoc” - wcześniej nieprzewidzianych, ale niezbędnych do zapewnienia dostawy towaru zgodnie z deklarowanymi przez firmę terminami doręczeń). Wszystkie fazy działań są automatycznie monitorowane, dzięki czemu system sygnalizuje ewentualne problemy, np. potencjalne opóźnienia na którymkolwiek z etapów. Moduł umożliwia m.in. automatyczne przygotowanie kompletnej dokumentacji dla kierowcy (dokładne informacje nt. towaru, destynacji, godziny dostarczenia, etc). Ostatni z modułów to ROCS Manage Cost & Performance odpowiedzialny za kontrolę i automatyzację naliczania kosztów wszystkich połączeń. Moduł umożliwia również weryfikację jakości każdego połączenia: terminowości transportu oraz ewentualnych uszkodzeń, etc.

ROCS to autorski system TNT; oparto go na aplikacjach Windows, dzięki czemu charakteryzuje go wysoka intuicyjność i prostota – tak, aby nawet osoby nie pracujące na co dzień z komputerem płynnie go obsługiwały. System, umieszczony na serwerze Citrix, zintegrowano z aplikacją SAP. ROCS zastąpił dotychczas stosowaną aplikację ROMEO, operującą na platformie UNIX. System został zintegrowany z oprogramowaniem dotychczas funkcjonującym w TNT.
Zaloguj się by skomentować