Zaloguj się

Eksplozja handlu wewnątrzazjatyckiego

Według nowego badania UPS, liderzy biznesu z małych i średnich przedsiębiorstw w Azji oczekują w tym roku wzrostu handlu między krajami azjatyckimi. Wzrost ten może być nawet większy od rozwijającej się, intensywnej wymiany handlowej między Azją a Zachodem.

Prawie 70 procent badanych respondentów stwierdziło, iż w tym roku spodziewa się wzrostu w wewnątrzazjatyckim wolumenie handlowym. Większy wzrost w handlu między Azją a Stanami Zjednoczonymi oraz Azją i Europą przewiduje w tym roku około połowa respondentów.
- Rola Azji w handlu zagranicznym ze Stanami Zjednoczonymi i Europą jest niepodważalna i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miała ona ulec zmniejszeniu - powiedział David Abney, UPS International president. - Warto jednak zwrócić również uwagę na rynek wewnątrzazjatycki, który może być wielką szansą dla firm o zasięgu globalnym.

W badaniu UPS Asia Business Monitor wzięło udział ponad 1200 menedżerów kadry kierowniczej z małych i średnich przedsiębiorstw z 12 kluczowych rynków. Sondaż koncentruje się na tego typu firmach, ponieważ stanowią one podstawę wielu azjatyckich gospodarek. Badanie wykazało, iż większość azjatyckich liderów biznesu – 71 procent – z optymizmem patrzy na ogólny stan gospodarki azjatyckiej, oczekując dalszego wzrostu w nadchodzącym roku.

Bariery przed małymi przedsiębiorstwami

Mimo panującego optymizmu ekonomicznego, sondaż zwraca również uwagę na wyzwania, jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Azji. Respondenci w całym regionie stwierdzili, iż innowacja, wykwalifikowana kadra pracownicza oraz dostęp do funduszy i kapitału obrotowego budzą ich największe obawy. Respondenci z rynków rozwijających się, włączając Chiny, Indonezję, Tajlandię i Filipiny, jako dodatkowe przeszkody wymieniają także ramy prawne, wydajność łańcucha dostaw, dostęp do zagranicznych rynków oraz dostęp do informacji rynkowej i innych informacji biznesowych.

Optymizm w Indiach

Liderzy biznesu w Indiach nie zniechęcili się wyzwaniami i wykazali ogromny optymizm co do perspektyw krajowego wzrostu. 43 procent tamtejszych respondentów wierzy, iż w ciągu trzech lat Indie osiągną równorzędną Chinom pozycję pod względem potencjału wzrostu ekonomicznego. Respondenci z Indii z optymizmem patrzą również na wzrost handlu z Europą, który w najbliższym roku będzie miał miejsce zdaniem 65 procent tamtejszych respondentów.

Chiński czynnik

Podobnie jak dla wielu firm w Europie i w USA, również dla firm azjatyckich kluczowym rynkiem są Chiny. Obecność małych i średnich przedsiębiorstw chińskich wzrosła we wszystkich krajach z wyjątkiem Japonii, gdzie ich zaangażowanie znacznie spada. Większość respondentów przyznaje też, że prowadzenie działalności w Chinach wiąże się z pewnym ryzykiem. Blisko 70 procent badanych twierdzi, że ich największe obawy w czasie działalności w tym kraju budzi ochrona własności intelektualnej, a zaraz potem przejrzystość działania, ingerencja rządu oraz zaufanie wobec partnerów biznesowych.

 

Pełne wyniki badań można poznać po zalogowaniu na stronie: www.upsinasia.com/abm

Ostatnio zmieniany w czwartek, 17 sierpień 2006 17:49
Zaloguj się by skomentować