Zaloguj się

DHL wprowadza RFID do branży farmaceutycznej

Firma DHL rozwinęła pionierską technologię monitorowania transportu, przeznaczoną dla przemysłu farmaceutycznego. Opiera się ona na wykorzystaniu etykiety RFID z czujnikiem, pozwalającej na kontrolowanie i dokumentowanie temperatury towarów podczas całego transportu. Technologia ta w sposób istotny polepsza możliwości monitorowania transportu z kontrolowaną temperaturą.

Kontrola temperatury towarów w trakcie ich transportu ma kluczowe znaczenie dla firm farmaceutycznych. Zmiany temperatur, wykraczające poza dopuszczalny zakres, mogą wywierać negatywny wpływ na żywotność wielu produktów medycznych, takich jak np.  szczepionki. Nowa etykieta z czujnikiem stanowi połączenie czujnika temperatury i chipa radiowego RFID. Wprowadzenie rozwiązania opierającego się na technologii RFID pozwala na ciągłe monitorowanie i zapis zakresu dopuszczalnych temperatur oraz odczyt danych w każdej chwili bez potrzeby otwierania przesyłki. Dzięki specjalnemu wykonaniu czujników, można je przyczepić w bezpośredniej bliskości produktu lub wewnątrz jego opakowania. Poprzednio odczytanie rzeczywistej temperatury, w jakiej utrzymywana była zawartość, było możliwe dopiero po zakończeniu transportu. Dzięki zastosowaniu technologii RFID dane z pomiarów będą dostępne dla każdego punktu odczytu, a nadawcy i odbiorcy będą mogli w każdej chwili sprawdzić, jaki jest stan produktu.

- Etykieta RFID z czujnikiem to nowa perspektywa nie tylko dla przemysłu farmaceutycznego, ale także dla wszystkich tych gałęzi przemysłu, które poszukują rozwiązania dla wrażliwych zadań logistycznych, związanych z transportami w warunkach kontrolowanej temperatury - mówi Keith Ulrich, Szef Działu Zarządzania Technologią i Innowacjami Deutsche Post World Net.

DHL opracował etykietę z czujnikiem przy współpracy z IBM i firmami farmaceutycznymi. Wprowadzenie nowego rozwiązania poprzedziły testy przeprowadzone wspólnie z klientem z branży farmaceutycznej. Obecnie jest ona z powodzeniem wprowadzana do użycia w transporcie morskim materiałów diagnostycznych i szczepionek.

- Ten projekt pokazuje poglądowo, że technologia RFID to coś znacznie większego, niż tylko identyfikacja obiektów - dodaje Elke Preuss, Dyrektor Zarządzający IBM dla Deutsche Post World Net.

Etykieta RFID z czujnikiem jest kolejnym projektem przeprowadzonym w ramach „Innowacyjnej koncepcji DHL” - strategicznego partnerstwa zawartego w lutym 2006 roku między DHL, IBM, Intelem, Philipsem i SAP. Jej celem jest opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, zmierzających do wzmocnienia efektywności łańcuchów logistycznych. W ramach pierwszych wspólnych projektów są testowane a następnie wdrażane specyficzne dla poszczególnych branż aplikacje RFID. Pierwsze pilotażowe projekty dotyczyły branży farmaceutycznej i elektronicznej w Europie, USA i Azji.

Zaloguj się by skomentować