Zaloguj się

Logistics 2008: Piątkowe warsztaty tematyczne

Ostatni dzień Polskiego Kongresu Logistycznego Logistics 2008 to były warsztaty tematyczne dla uczestników, które odbywały się w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania.

W piątek między godziną 9.00 a 14.00 równolegle odbywało się sześć warsztatów o tematyce:
- Zarządzanie projektami w logistyce (W1)
- Controlling w logistyce (W2)
- Logistyka w produkcji (W3)
- Zarządzanie zapasami (W4)
- Katalog Elektroniczny EANIC-SINFOS - synchronizacja danych podstawowych (W5)
- TRACEBACK: technologia EPC/RFID dla śledzenia pochodzenia towarów (W6)

W1: Zarządzanie projektami to obok zarządzania bieżącymi procesami, podstawowe narzędzie realizacji celów biznesowych każdego przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcia dotyczące logistyki pojawiają się praktycznie wszędzie. Biorą w nich udział pracownicy wszystkich obszarów organizacyjnych, niezależnie od typu czy wielkości przedsiębiorstwa. Dlatego też wiedza na temat właściwego zarządzania projektami powinna charakteryzować również pracowników, szeroko zdefiniowanego, obszaru logistyki. Podczas trwania warsztatu uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie zarządzać projektami logistycznymi, jak definiować role i odpowiedzialności w tym procesie, jaką dokumentację należy stosować, jakie narzędzia można wykorzystywać itp.

W2: W trakcie warsztatu zostaną przedstawione narzędzia controllingowe wykorzystywane w zarządzaniu logistyką. Przedyskutowane zostaną zasady wykorzystania ich w działalności strategicznej i operacyjnej przedsiębiorstwa. Omówione zostaną związki i relacja pomiędzy controllingiem a innymi narzędziami poprawy efektywności, wykorzystywanymi w przedsiębiorstwach. Celem warsztatu jest analiza rozwiązań, które umożliwią skuteczne zarządzanie informacją dotyczącą monitorowania efektywności funkcjonowania logistyki.

W3: Celem warsztatu jest dostarczenie praktycznych umiejętności w zakresie stosowania technik i narzędzi usprawniających procesy logistyki w produkcji, w tym: zagwarantowanie ciągłości i rytmiczności produkcji, organizacja cyklu realizacji zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem przepływów materiałowych w procesach produkcji, minimalizacja zapasów produkcji w toku i zwiększenie terminowości realizowanych procesów.

W4: Koszty utrzymywania zapasów nadmiernych (niczym nie uzasadnionych) w magazynach poszczególnych ogniw łańcucha dostaw mogą być znaczne. Redukcja tych zapasów może prowadzić do obniżenia kosztów funkcjonowania magazynu. Może się również okazać, że planowana rozbudowa magazynu nie jest konieczna, ponieważ prawidłowo prowadzona polityka uzupełnienia zapasów spowoduje ich redukcję np. o 30%. Celem warsztatu jest wskazanie sposobów skutecznego obniżenia zapasów magazynowych w przedsiębiorstwie.

W5: Tematem przewodnim warsztatu będzie strategia współpracy w synchronizacji danych o produktach w oparciu o Katalog EANIC - SINFOS w celu zapewnienia najwyższej jakości danych. EANIC - SINFOS jako największy europejski katalog certyfikowany przez GDSN, jest w pełni przygotowany do zaspokajania potrzeb elektronicznego przekazywania informacji zawartych w tzw. kartach produktów pomiędzy partnerami. Przedmiotem warsztatu będzie uwypuklenie korzyści wynikających ze scentralizowanej wymiany danych pomiędzy sieciami detalicznymi a ich dostawcami. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane unikalne cechy Katalogu oraz jego miejsce w sieci GDSN. Dopełnieniem warsztatów będzie pokaz działającego systemu ze szczególnym uwzględnieniem wersjonowania produktu, tworzenia hierarchii opakowań oraz zakładania subskrypcji.

W6: Celem warsztatu jest przekazanie informacji i porównanie dostępnych rozwiązań dla traceability z uwypukleniem innowacyjnej technologii EPC/RFID, polegającej na bezstykowym przechwytywaniu do systemów informatycznych danych identyfikujących fizyczne opakowania z towarami, w celu zaprezentowania użyteczności tej technologii w odniesieniu do projektu TRACEBACK. Zaprezentowane zostanie jedyne w Polsce - działające rozwiązanie sprzętowo-informatyczne możliwe do zastosowania dla uzyskania rezultatów traceability w oparciu o nowatorskie technologie identyfikacji i przechwytywania danych w łańcuchu dostaw.
Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 12 maj 2008 14:51
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe