Zaloguj się

I Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Ponad dwieście szkół, kilkaset uczniów, pięć miesięcy wytężonej nauki, trzy etapy konkursu i tylko jeden zwycięzca - w listopadzie rozpocznie się I Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna, organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma na celu nie tylko rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną, ale także pomóc ocenić program nauczania w szkołach średnich i policealnych.

- Od kilku lat logistyka jest obecna w programach kształcenia w szkołach średnich i policealnych. To cieszy, ponieważ łańcuch edukacyjny kształcenia logistycznego tym samym stał się kompletny. Ale szkołom, uczniom i nauczycielom trzeba pomóc, by treści kształcenia były spójne z tym czego uczymy na studiach. Potrzebne są też podręczniki, materiały dydaktyczne i różne formy dokształcania nauczycieli - wymienia doc. dr inż. Ireneusz Fechner, kanclerz WSL. - Wyższa Szkoła Logistyki nie jest obojętna na te potrzeby. Traktujemy nauczycieli szkół średnich i policealnych jako partnerów, a uczniów jako podmioty naszego autentycznego zainteresowania. I nie ma w tym żadnej kurtuazji, ponieważ chcemy mieć wpływ na jakość kształcenia logistycznego w ogniwach poprzedzających studia w Wyższej Szkole Logistyki i przygotowanie kandydatów na studia. Stąd różne formy współpracy ze szkołami i pomysł na olimpiadę logistyczną, która wzmocni zainteresowanie uczniów nauką logistyki. Dzięki olimpiadzie nasze kontakty ze średnim i policealnym szkolnictwem zawodowym będą jeszcze bliższe, a udział w olimpiadzie będzie dla uczniów dodatkową nagrodą za wybór tego zawodu.

Do udziału w Olimpiadzie zaproszono uczniów z ponad 200 szkół z całego kraju, kształcących w zawodach „technik logistyk” i „technik spedytor”. Olimpiada podzielona została na trzy etapy. Pierwszy (27 listopada 2008 r.), odbędzie się  w szkołach. Uczniowie rozwiązując przygotowany przez komisje naukową  test jednokrotnego wyboru, będą musieli wykazać się między innymi znajomością terminologii logistycznej, umiejętnościami zarządzania zamówieniami, zakupami, dostawami i magazynami oraz wykazać zrozumienie technik i technologii w procesach logistycznych. Drugi etap okręgowy (5 stycznia 2009 r.), poświęcony zostanie transportowi i spedycji. Tutaj wiedza sprawdzana będzie również w formie testu, ale już wielokrotnego wyboru. Uczniowie będą rywalizować w poszczególnych okręgach w różnych częściach kraju.

Finał I Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej odbędzie się 20 marca 2009 roku w Poznaniu, w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki. Zakres tematyczny obejmować będzie całość materiału, jaki uczeń profilowanego liceum powinien przyswoić podczas kilku lat nauki. Zamiast testu, uczestnicy olimpiady rozwiążą zadania otwarte.

Na laureatów czekają nie tylko wartościowe nagrody rzeczowe (między innymi laptopy), ale także zwolnienie z pisemnej części egzaminu z przygotowania zawodowego w zawodach „technik logistyk” i „technik spedytor” oraz darmowe studia I i II stopnia w Wyższej Szkole Logistyki. Nagrodzona zostanie również najlepsza szkoła ponadgimnazjalna, której uczniowie startować będą w pierwszej edycji Olimpiady.

- Dla nauczycieli i szkół olimpiada będzie ważnym polem weryfikacji jakości kształcenia. Szkoły będą mogły porównywać efekty swojej pracy w bezpośredniej rywalizacji uczniów o laury olimpijskie i związane z nimi nagrody, z których najważniejszą dla laureatów i finalistów będzie uprawnienie do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego, który wraz z maturą kończy edukację w tych szkołach - zauważa kanclerz uczelni, doc. dr inż. Ireneusz Fechner.

Z kanclerzem WSL zgadza się Anna Wawruch-Lis, nauczycielka z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie, której uczniowie zgłosili chęć udziału w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej:
- Świetny pomysł. Uczniowie, kształcący się w zawodach „technik spedytor” i „technik logistyk” będą mieli wreszcie szansę sprawdzić swoją wiedzę. Bo przecież sprawdziany i kartkówki nie do końca dają im taką szansę - zauważa. - Chęć udziału w przedsięwzięciu wyraziło dwudziestu moich uczniów. Głównie z trzeciej i czwartej klasy.

Kandydatów do udziału w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej wyznaczają szkoły. Następnie dyrekcja, lub osoby za to odpowiedzialne, wypełniają formularz znajdujący się na stronie http://szkolysrednie.wsl.com.pl/ i zgłaszają chęć uczestnictwa swoich uczniów w ogólnopolskim wydarzeniu. Na stronie internetowej można także znaleźć szczegółowe informacje dotyczące logistycznej rywalizacji, organizowanej przez WSL.

Partnerami merytorycznymi Olimpiady są: Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.  Patronat medialny objęły: czasopismo „Logistyka” (patronat główny), portal logistyka.net.pl, „Polska Gazeta Transportowa”, dziennik „Polska Głos Wielkopolski”, Kariera.com.pl oraz Studentnews.pl.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 07 październik 2008 14:42
Zaloguj się by skomentować