Zaloguj się

Nowość od BCS Polska

  •  Olejniczak Artur
  • Kategoria: Logistyka

BCS Polska przygotowała wersję 2.0 swojego sztandarowego systemu informatycznego bcsTiger. System ten wspomaga obsługę operacji magazynowych oraz zarządzanie przestrzenią magazynową przedsiębiorstwa niezależnie od branży.

bcsTiger to system informatyczny przeznaczony do nadzorowania procesów magazynowych, od chwili przyjęcia jednostki logistycznej lub produktu, poprzez cały okres ich przebywania na magazynie, aż do momentu wydania. Program wspiera zarządzanie na każdym poziomie funkcjonowania magazynu - od przyjęcia towaru aż po dostarczanie danych biznesowych dla kierownictwa. Jest przygotowany do współpracy z systemami zewnętrznymi wspierającymi zarządzanie transportem, produkcją lub operacjami w sklepie. W odróżnieniu od większości systemów WMS dostępnych na rynku, bcsTiger umożliwia również rejestrację procesów produkcyjnych. Dzięki integracji z urządzeniami automatycznej identyfikacji, pracującymi w oparciu o kody kreskowe lub technologię RFiD, możliwe jest rejestrowanie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym oraz realizacja operacji magazynowych w dowolnym miejscu. W wersji 2.0 system został rozbudowany o dodatkowe moduły rozszerzające jego funkcjonalność, implementowane w zależności od potrzeb użytkownika: Analizy i symulacje, Gospodarka opakowaniami zwrotnymi, Kontrola jakości, Optymalizacja procesów magazynowych / logistycznych, Produkcja, Traceablity, Transport wewnętrzny, Transport zewnętrzny, WWW.

Jednym z najistotniejszych walorów systemu jest jego skalowalność i możliwość daleko idącej modyfikacji w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb, a także możliwość rozbudowy o dodatkową funkcjonalność. Wersja 2.0 oferuje także wielojęzyczność systemu - wszystkie komunikaty systemu znajdują się w zewnętrznych plikach konfiguracyjnych XML i umożliwiają ustawienie indywidualnej wersji językowej dla każdej stacji roboczej (PC, terminal).

System wykonany jest w architekturze trójwarstwowej składającej się z warstwy dostępu do danych, warstwy logiki biznesowej i warstwy prezentacyjnej. Każda z warstw jest implementowana jako odrębny element systemu. Warstwa logiki biznesowej może zostać rozmieszczona na kilku serwerach zwiększając skalowalność platformy. Zastosowanie technologii n-Hibernate umożliwia utrwalanie danych w bazach danych wiodących producentów, m.in.: MS SQL Server 2005/2000, Oracle, DB2 UDB, PostgreSQL, MySQL, Firebird. Usługa WebServices pozwala na udostępnienie spójnej logiki biznesowej aplikacjom klienckim uruchamianym zarówno na stacjach roboczych PC, jak i na komputerach mobilnych.

System bcsTiger może współpracować z większością systemów ERP dostępnych na rynku, np.: SAP R/3, MFG-PRO, Forcom, Simple.ERP, Exact, E-nova, PROMIS S/4, Navision, IFS Application.

Z rozwiązania korzystają przedsiębiorstwa różnych branż, a wśród użytkowników są takie firmy, jak m.in.: Aste, BMC, Binder International Warszawa, Dekorglass, Esca Food, Fario, Splast, P.S. Trade Trans.

Ostatnio zmieniany w środa, 19 listopad 2008 11:52
Zaloguj się by skomentować