Zaloguj się

Valeo Service wybrało Kuehne + Nagel

Firma Kuehne + Nagel została wybrana przez dział części zapasowych i akcesoriów firmy z branży motoryzacyjnej Valeo Service do zarządzania i obsługi ładunków w transporcie drogowym, od europejskich dostawców do krajowych platform dystrybucyjnych zlokalizowanych we Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Holandii, Polsce, Rosji, Hiszpanii i Turcji.

Wdrożone rozwiązanie zaproponowane przez Kuehne + Nagel jest specjalnie dostosowane do potrzeb Valeo Service. Będzie się ono opierać na 43 cyklach dostaw, które będą gromadzić komponenty od dostawców i konsolidować je przed wysłaniem do platform dystrybucyjnych Valeo Service.
Ten nowy serwis będzie łączył ponad 105 wewnętrznych i zewnętrznych dostawców Valeo Service zlokalizowanych we Francji, Włoszech i Hiszpanii, a także w 7 innych państwach Europy Zachodniej. W sumie połączenie będzie obejmować 283 relacje.
Cały system jest centralnie monitorowany z siedziby Kuehne + Nagel w Orleanie we Francji i rejestruje aktywny przepływ ładunków od dostawców, kontynuując optymalizację cyklów dostaw. Opierają się one na systemie Logista Transport, opracowanym przez Kuehne + Nagel oraz aplikacji e-bookingu udostępnionej wszystkim dostawcom, umożliwiając bezpośrednią rejestrację zleceń transportowych on-line.

Dostarczenie tak zindywidualizowanego, rozbudowanego i elastycznego rozwiązania logistycznego było głównym wyzwaniem dla Kuehne + Nagel. Główną korzyścią dla Valeo Service są regularne dostawy z gwarantowanym terminem, mimo iż poziom zróżnicowania codziennych przepływów ładunków jest stosunkowo wysoki. Jest to możliwe dzięki zwiększonym możliwościom konsolidacyjnym oraz gromadzeniu informacji na temat częstotliwości odbiorów od poszczególnych dostawców.

Eric Peigne, Dyrektor Dywizji Spedycji Drogowej i Kolejowej Kuehne + Nagel w Europie Południowo - Zachodniej wyjaśnia:
- Skuteczne wdrożenie tego kompleksowego rozwiązania, optymalizującego przepływy transportów przychodzących dla Valeo Service jasno demonstrują efektywne podejście firmy Kuehne + Nagel. Mocne strony tego rozwiązania polegają na połączeniu trzech filarów: doskonałej operacji, opartej na zintegrowanej sieci połączeń europejskich, udowodnionej umiejętności we wdrażaniu konceptu centralnego zarządzania oraz rozbudowanego systemu IT, który zapewnia pełną widoczność i współpracę wszystkich zaangażowanych partnerów. Cieszymy się z realizowanego wspólnie z Valeo Service przedsięwzięcia oraz stworzenia nowego modelu, specjalnie zaprojektowanego dla tej wiodącej grupy dostawców branży motoryzacyjnej.

Zaloguj się by skomentować