Zaloguj się

BCS Polska bada perspektywy rynku IT na 2010 rok

Firma BCS Polska przeprowadziła badania na temat sytuacji i perspektyw rynku IT na 2010 rok, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań wykorzystujących systemy automatycznej identyfikacji.

Badania przeprowadzono w okresie między 12 a 27 listopada. W gronie badanych znaleźli się najwięksi klienci firmy BCS Polska z sektorów: handlu i dystrybucji, transportu, spedycji i logistyki oraz produkcji i magazynowania. Badane firmy pytano m.in. o to jak kryzys gospodarczy wpłynął na wysokość inwestycji IT, jakich środków użyto do zmniejszenia negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego, a także jakie są perspektywy rozwoju rynku IT na rok 2010. Ponadto zapytano o konsekwencje, jakie wywarł na ogólną kondycję firm kryzys gospodarczy oraz o środki prewencyjne na wypadek możliwych podobnych sytuacji w gospodarce w najbliższych latach. Wyniki badań potwierdziły prognozy spadku obrotów z początku 2009 roku. Wykazały również konieczność dalszych oszczędności oraz inwestycji w systemy IT w celu redukcji kosztów.

Handel i dystrybucja odczuwa istotne spowolnienie.

Mimo, że na początku roku nic nie wskazywało na spadek obrotów, już w drugim kwartale firmy odczuły spowolnienie. Realizację planowanych projektów przełożono na 2010 rok, a inwestycje realizowane są w ramach budżetu z roku poprzedniego. W znacznym stopniu zredukowano procesy rekrutacyjne, także w działach IT. Konieczne okazało się zwiększanie efektywności działań logistycznych, poprzez optymalizację procesów, również za pomocą automatycznej identyfikacji. Duży nacisk nałożono na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań IT, służących zmniejszaniu kosztów. Istotny wpływ na funkcjonowanie firm tej branży mają regulacje prawne, wymagające większej dostępności informacji o przepływie towarów, co determinuje wdrażanie systemów AutoID.

- Generalnie firmy położyły duży nacisk na poszukiwanie rozwiązań jak najtańszych w eksploatacji, lecz możliwie najskuteczniejszych. Takie podejście do inwestycji z pewnością ograniczyło negatywne skutki spadku obrotów - stwierdził Łukasz Iwanczewski, wiceprezes BCS Polska

Transport, spedycja, logistyka - zauważalne wyraźne spowolnienie. Planowana minimalizacja inwestycji IT.
Większość firm z tej branży w sposób znaczący odczuła skutki kryzysu. Spowodowało to ograniczenie liczby pracowników oraz zahamowanie procesów rekrutacyjnych a także zamrożenie wynagrodzeń pracowników. Jeżeli chodzi o inwestycje IT, to firmy realizują tylko te niezbędne, ograniczając wydatki do minimum. Jakiekolwiek inwestycje zostały rozciągnięte w czasie na najbliższe lata. Niezbędne okazało się wdrożenie zaawansowanych planów oszczędnościowych, które doprowadziły do wstrzymania większości inwestycji IT. Zrealizowano tylko te, które miały zapewnione budżety sprzed kryzysu.

Produkcja i magazynowanie wychodzi z kryzysu obronną ręką.
Sektor produkcji i magazynowania nie odczuwa znacznego spowolnienia głównie dzięki branżom budowlanej, farmaceutycznej, kosmetycznej i spożywczej. Według badanych firm spowolnienie było odczuwalne zwłaszcza w drugim i trzecim kwartale 2009 r., a obecnie sytuacja stabilizuje się. Kryzys jednak w istotny sposób dotknął branżę motoryzacyjną, gdzie doszło do ograniczeń w zatrudnieniu nowych pracowników i wielu zwolnień. Inwestycje IT to przede wszystkim wprowadzanie rozwiązań w zakresie controllingu finansowego i procesowego oraz modernizacja systemów Warehouse Management Systems (WMS) w celu eliminacji błędów i optymalizacji pracy magazynów.

- W 2010 roku planowane jest zwiększenie roli systemów controllingowych, co wiąże się z utrzymaniem w ryzach kosztów działalności przedsiębiorstw. Pomimo znacznego spowolnienia gospodarczego firmy wciąż mają świadomość, że inwestycje w systemy IT optymalizujące procesy biznesowe są nieuniknione, bo tylko one potrafią zwiększyć konkurencyjność na trudnym rynku - podsumował Łukasz Iwanczewski.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 10 grudzień 2009 14:06
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe