Zaloguj się

DHL Express najsilniejszą marką na rynku usług logistycznych

DHL Express (Poland) otrzymał Wyróżnienie Honorowe „Najsilniejsza marka na rynku usług logistycznych” w VIII edycji badania Operator Logistyczny Roku 2009.

Organizatorami przedsięwzięcia są czasopisma branżowe „Eurologistics” i „Truck&Business Polska” oraz agencja badawcza Data Group Consulting DGC. Patronat merytoryczny nad imprezą objęli Ministerstwo Gospodarki, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W tegorocznej edycji badania Operator Logistyczny Roku 2009 uczestniczyło 31 firm logistycznych, w imieniu których zrealizowano blisko 1200 wywiadów ankietowych z ich kluczowymi klientami. Na podstawie wyników badania satysfakcji przeprowadzonego wśród klientów firm logistycznych powstaje ranking laureatów programu badawczego i przyznawane są nagrody i wyróżnienia. Wyniki badania uporządkowane są w siedmiu kategoriach. Wręczenie nagród odbyło się 4 grudnia 2009.  W odniesieniu do wyników całego badania Operator Logistyczny 2009, w tym roku DHL Express zajął pierwsze miejsce w kategorii „Pozycja lidera rynku w ocenie ogółu klientów”- spośród wszystkich badanych osób, co szósta wskazała firmę DHL Express (Poland) jako bezwzględnie najlepszą lub będącą największym konkurentem badanych firm (wskazanie spontaniczne). W kategorii „Standard obsługi w ocenie ogółu klientów” firma zajęła drugie miejsce, a w kategorii „Potencjał konkurencyjny firmy” trzecie. „Najsilniejsza marka na rynku usług logistycznych” to kolejne Wyróżnienie Honorowe przyznane DHL Express w ramach programu „Operator Logistyczny Roku”. Firma otrzymała Złote (2004) i Brązowe Godło (2003, 2007) oraz Wyróżnienia Specjalne i Honorowe w kategoriach „Standard obsługi w ocenie klientów innych firm” (2003), „Standard obsługi w ocenie klientów” (2005), „Potencjał konkurencyjny” (2006) oraz „Zasięg geograficzny dostaw” (2008).

- Przyznanie Wyróżnienia Honorowego dla DHL Express jako „Najsilniejszej marki na rynku usług logistycznych” w ocenie klientów ma dla nas szczególne znaczenie. Mijający rok był prawdziwym wyzwaniem. W odpowiedzi wdrożyliśmy wiele projektów, które zaowocowały dostosowaniem oferty i udoskonaleniem całego procesu obsługi. Cieszymy się, że zmiany te znalazły uznanie w oczach naszych klientów - powiedział Tomasz Buraś, prezes zarządu DHL Express (Poland). -  "Najsilniejsza marka na rynku usług logistycznych” jest potwierdzeniem wysokiej wartości marki DHL, na którą pracujemy każdego dnia. Jest też silną motywacją do dalszych działań na rzecz doskonalenia oferty i umacniania relacji z klientami.

Zaloguj się by skomentować