Zaloguj się

Nowe wdrożenie Macrologic

Macrologic wdroży w spółce "TUGEB POLBUD" system CRM, Xpertis Logistyka oraz moduł OLAP. Kontrakt realizowany jest w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka. Wdrożenie dla 30 użytkowników ma zostać zakończone w październiku 2010."TUGEB POLBUD" zatrudnia obecnie blisko 150 osób. Firma specjalizuje się w produkcji maszyn, urządzeń i kompletnych zakładów przeznaczonych do mieszania, transportu i przetwórstwa betonu. Od kilku lat rozwija również produkcję i sprzedaż linii do segregacji i przetwarzania odpadów oraz proponuje kompleksową obsługę klientów zainteresowanych budową instalacji biogazowych. Spółka podejmuje się nietypowych projektów, oferując doradztwo techniczno - inżynieryjne w doborze optymalnych rozwiązań z zastosowaniem najnowszej techniki. Projekt informatyczny w "TUGEB POLBUD" realizowany jest w ramach działania POIG 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B - i jest przedsięwzięciem o charakterze zarówno informatycznym, jak i organizacyjnym. Wdrożenie systemu Xpertis prowadzi do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, pomiędzy spółką "TUGEB POLBUD" oraz jej trzema kluczowymi kooperantami. Projekt informatyczny obejmuje kluczowe obszary logistyki i CRM, które zapewniają utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie. Z uwagi na realizację przez "TUGEB POLBUD" projektów na zamówienie oraz specyfikę cyklu produkcyjnego w obszarze logistyki skoncentrowane będą zadania związane z kontrolą cyklu produkcyjnego. Na zamówienie spółki Macrologic wyposaży system logistyczny w dodatkowe moduły funkcjonalne pozwalające zarządzać zleceniami produkcyjnymi oraz rozliczać zamówienia od kooperantów. Wprowadzona również zostanie funkcjonalność optymalizacji zapasów pod kontem zleceń produkcyjnych oraz monitoring stanów magazynowych. Zinformatyzowanie obszaru logistyki pozwoli udostępniać kooperantom i klientom dane w formie elektronicznej. Będą to informacje m.in. o stanie i etapie realizacji zamówień produkcyjnych, rozrachunkach, o przekazanej dokumentacji technicznej dla dostawców itp. Projekt wdrożenia systemu informatycznego Xpertis jest jednym z czterech projektów realizowanych w "TUGEB POLBUD" z pomocą unijnego wsparcia. Spółka, w ramach projektu finansowanego z funduszy RPO, buduje dwie hale produkcyjne oraz kupuje maszyny od śrutowania i lakierowania blach. Z funduszy pozyskanych z POIG działanie 4.4 - Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym - firma zakupiła patent, który przyczyni się do powstania linii technologicznej do produkcji domów modułowych. Dzięki dofinansowaniu w ramach działań POIG 1.4 i 4.1 "TUGEB POLBUD" realizuje również projekt badawczy wraz z opatentowaniem i wdrożeniem do produkcji mobilnego węzła betoniarskiego. Spółka korzysta też ze wsparcia unijnego na promocję exportu w ramach działania 6.1 - Paszport do eksportu. Realizacja wszystkich projektów unijnych zwiększy potencjał produkcyjny firmy oraz otworzy nowe rynki zbytu. Zarząd spółki zakłada, iż wpłynie to na wzrost zatrudnienia w obszarach produkcji i sprzedaży o blisko 30 procent.

Ostatnio zmieniany w środa, 30 czerwiec 2010 13:29
Zaloguj się by skomentować