Zaloguj się

Status AEO przynosi korzyści klientom DHL Express

DHL Express (Poland), lider na rynku krajowych i międzynarodowych przesyłek ekspresowych, rozwija ofertę międzynarodowych usług lotniczych. Dzięki otrzymanemu Statusowi Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO, wprowadził nowe udogodnienia i usługi dla firm prowadzących wymianę handlową z krajami poza UE.Status AEO (Authorised Economic Operator) wprowadzono 1 stycznia 2008 roku we wszystkich państwach UE. W zależności od uzyskanej kategorii uprawnia on do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej (AEO C) dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony (AEO S) lub uproszczeń celnych/bezpieczeństwo i ochrona (AEO F). Otrzymują go firmy, których organizacja, infrastruktura i zabezpieczenia systemów informatycznych oraz miejsc składowania towarów czy środki transportu zapewniają bezpieczeństwo miejsc i towarów, chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem. Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie.

- Dla naszych klientów istotną rolę odgrywają wysoka jakość, czas i bezpieczeństwo oraz dodatkowe rozwiązania wspierające ich działalność biznesową. Przy obsłudze międzynarodowych przesyłek spoza UE wsparciem są korzyści, jakie daje Status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO. Wśród tych największych wskazałbym na bezpieczeństwo procesu transportowego, uproszczenia w stosowaniu przepisów celnych i wsparcie międzynarodowego biznesu dzięki ułatwieniom przewidywanym przez przepisy Wspólnoty Europejskiej - powiedział Edwin Osiecki, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży DHL Express (Poland). - Status AEO F potwierdza wysoką pozycję naszej firmy jako partnera biznesowego i co ważne, po upływie blisko roku od jego otrzymania, przekłada się na konkretne korzyści dla naszych klientów i firmy.

Zgłoszenie celne w procedurze uproszczonej
DHL Express uzyskał pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych w zakresie „procedury na miejscu” w przywozie jak i w wywozie. To pozwala na znaczne przyspieszenie czasu odprawy celnej i przekłada się na szybszy czas doręczenia przesyłki do klienta. Zgłoszenie do odprawy jest dokonywane przez DHL w formie elektronicznej, a w ciągu maksimum 30 minut urząd celny wydaje decyzję odnośnie dalszego postępowania z przesyłką. 99% przesyłek zwalnianych jest bez rewizji celnej i zostaje przekazanych kurierowi do doręczenia klientowi. W imieniu klientów DHL dopełnia wszystkie formalności związane z odprawą celną. Zaletą korzystania z tej opcji jest też możliwość dokonywania zgłoszeń po godzinach pracy urzędu celnego. Jest to ważne ze względu na wydłużenie czasu obsługi klientów przez kurierów. Odprawy są możliwe także w sytuacjach awaryjnych. Klienci DHL korzystają z pełnego doradztwa ze strony DHL Express.

Usługa „Odroczony VAT”
Usługa ta zapewnia klientom możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów z krajów poza UE, zgodnie z ustawą o odroczonym VAT. W tym przypadku rozliczenie jest dokonywane w późniejszym terminie, bezpośrednio z Urzędem Skarbowym. Wydłużenie okresu płatności VAT jest wsparciem dla klientów przy rozliczeniach ich przepływów finansowych. Klienci mają zapewnione pełne doradztwo i pomoc w zakresie spełnienia formalności uprawniających do zastosowania tej usługi.

Ułatwienia w procesie kontroli celnej
AEO F uprawnia DHL Express do korzystania z ułatwień w kontroli celnej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony oraz uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych. Należą do nich m.in. wcześniejsze powiadomienie i priorytetowa kontrola przesyłki w Urzędzie Celnym lub w innym miejscu. Status AEO F gwarantuje także mniejszą liczbę kontroli dokumentów i przesyłek. W przypadku towarów podwyższonego ryzyka firma może korzystać ze zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia w określonych procedurach celnych.

Świadectwo AEO F („FULL” - uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona) oznacza, że DHL Express spełnił wymagania w zakresie przestrzegania przepisów celnych, wypłacalności finansowej, odpowiedniej organizacji i nadzoru nad systemami zarządzania ewidencjami handlowymi, transportowymi, finansowymi, celnymi i innymi, umożliwiając prawidłową kontrolę celną opartą na audycie. Przyznany certyfikat dotyczy wszystkich oddziałów i pionów organizacyjnych firmy oraz całego procesu logistycznego od momentu odbioru do doręczenia przesyłek.
 

Ostatnio zmieniany w czwartek, 08 lipiec 2010 15:57
Zaloguj się by skomentować