Zaloguj się

Macrologic zakończył wdrożenie systemu ERP w Treko Laser

  •  IW
  • Kategoria: Logistyka
Wdrożenie objęło obszary finansów, HR, logistyki i produkcji. Rozwiązanie zostało przygotowane do pracy na 31 jednoczesnych użytkowników.Spółka Treko Laser specjalizuje się w produkcji na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego. Przedsiębiorstwo szukało rozwiązania wspomagającego porządkowanie procesu produkcyjnego. Firma zdecydowała się na odejście od zarządzania produkcją opartego o karty produkcyjne oraz nadzór oparty o bazy danych: Excel i Access oraz autorskie rozwiązanie w obszarze finansów. Wzrost produkcji i rosnąca liczba zamówień spowodowały niewydolność systemu obiegu informacji. Śledzenie poszczególnych zleceń produkcyjnych było bardzo trudne. Firma miała problemy z oceną realnego zapotrzebowania na materiały oraz oszacowaniem czasu potrzebnego na „bezkolizyjną” realizację zamówień. Ponieważ firma Treko Laser realizuje różne, niejednokrotnie nietypowe zamówienia, często w bardzo krótkich seriach, zmuszona jest do utrzymania w magazynach szerokiej gamy gatunków materiałów o różnych własnościach i zastosowaniu. Przez magazyny firmy przechodzi od 150 do 250 ton materiałów miesięcznie. Aby zapewnić nieprzerwaną pracę, zapasy muszą być utrzymywane na poziomie 300-400 ton.

- W pewnym momencie papier przestał wystarczać do zapewnienia nadzoru nad ciągłością produkcji. Najbardziej krytycznym elementem procesu była informacja o produkcji w toku. Decydując się na zakup systemu ERP w 2005 roku chcieliśmy uchwycić wszystkie istotne elementy cyklu: przyjęcie materiału, magazynowanie, opracowanie technologii, przeprowadzenie i identyfikacja produkcji w toku, montaż, wysyłka do klienta. W tym momencie rozwoju byliśmy jeszcze małą firmą zatrudniającą około 35 osób - mówi Marek Wodnicki, dyrektor ds. technicznych Treko Laser Sp. z o.o.

Proces wyboru nowego systemu spełniającego oczekiwania Treko Laser trwał 4 miesiące. Podczas analizy ofert spółka sprawdziła oprogramowanie pod kontem funkcjonalności produkcyjnej oraz współpracy z urządzeniami sterowanymi numerycznie. Dzięki kontraktowi z Macrologic i wdrożeniu systemu Xpertis zarząd Treko Laser mógł wprowadzić digitalizację całego procesu produkcyjnego od oferty poprzez zamówienie, zlecenie, planowanie, wykonanie aż po przychód na magazyn i sprzedaż do klienta. Rozwiązało to problemy przekazywania danych i pozwoliło na śledzenie każdego zlecenia. Szczegółowość procesu sprowadzona została do poziomu pojedynczej maszyny. Pozwalało to precyzyjnie określić etap, na którym znajduje się zlecenie oraz określić lokalizację konkretnego elementu na hali produkcyjnej. Jest to istotne z uwagi na jednoczesną realizację kilku operacji w ciągu produkcyjnym oraz częstą realizację zamówień jednostkowych. Dzięki tak precyzyjnym informacjom, firma może obecnie prowadzić dokładne analizy produktywności. Każdy pracownik został wyposażony w indywidualny kod numeryczny, którym uruchamia realizację zlecenia. System rejestruje zatem wykonanie operacji z dokładnością do jednej sztuki, czas i datę wykonania, pozwala na zidentyfikowanie operatora, maszyny oraz atestu materiałowego. Dokładne informacje pozwalają zarządowi na prowadzenie dokładnych analiz wydajności. W przypadku reklamacji, łatwo jest ustalić okoliczności, w jakich mogło dojść do błędu, a w efekcie zapobiegać przyczynom usterek w przyszłości i udoskonalać proces produkcji. Dodatkowo, pełna obsługa procesu produkcji umożliwiła dokładną kontrolę jakości - zarówno kontroli planowanych, jak i wyrywkowych. Możliwe jest generowania raportów z kontroli, które są zapisywane i przechowywane w systemie. Planowanie i szczegółowa kontrola produkcji ułatwiła także pracę planistów. Mogą oni teraz precyzyjnie dekretować, które zlecenie, na jakiej maszynie i kiedy ma być wykonane. Jest to możliwe dzięki kontroli obciążenia roboczogodzinami maszyn w poszczególnych dniach/zmianach. Dzięki temu optymalizowane jest obciążenie parku maszynowego i pracy zmianowej. Konsekwencją lepszego planowania zleceń produkcyjnych jest ułatwione planowanie zaopatrzenia. Dział Logistyki otrzymuje przejrzystą listę wszystkich zleceń oraz zapotrzebowanie ilościowe i jakościowe na blachy. Sprawny obieg informacji pozwolił, pomimo rosnącej ilości zamówień, ustabilizować wielkość stanów magazynowych. Wprowadzenie planowania logistycznego usprawniło nadzór nad terminowością realizacji elementów zleconych do kooperacji. Osoba nadzorująca logistykę uzyskała możliwość błyskawicznego sprawdzania, które wyroby pozostają jeszcze w wykonaniu u poszczególnych kooperantów. Zastosowanie elektronicznego obiegu dokumentacji w całym cyklu produkcyjnym umożliwiło wprowadzanie obsługi atestów. Wszystkie zarejestrowane parametry surowca są automatycznie przenoszone poprzez produkcję aż do wydania wyrobu gotowego. System Xpertis umożliwił również obsługę operacji zbiorczych. Wykorzystano do tego wbudowane terminale w obrabiarkach laserowych lub w prasach krawędziowych, które połączono z końcówkami programu Xpertis Logistyka. To rozwiązanie ograniczyło koszty firmy Treko Laser związane z zakupem dodatkowych komputerów przetwarzających dane.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 09 wrzesień 2010 14:22
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe