Zaloguj się

Bezpieczny e-Sklep 2012

  •  Kinga Szewczyk
  • Kategoria: E-gospodarka

Jednym z powodów niskiego udziału e-handlu w sprzedaży ogółem jest ograniczone zaufanie internautów. Dlatego istnieje konieczność edukacji rynku i współpraca organizacji reprezentujących interesy branży e-commerce. Do skutecznych działań można zaliczyć certyfikację e-sklepów i inicjatywę "Bezpieczny e-Sklep".

Budowaniu poczucia bezpieczeństwa podczas kupowania w Internecie służy certyfikacja sklepów internetowych. Jednym z bardziej popularnych na rynku jest certyfikat Euro-Label. Certyfikat jest poświadczeniem wiarygodności, jakości i rzetelności świadczonych przez przedsiębiorcę usług. Klient sklepu otrzymuje w pierwszej kolejności zapewnienie, że sklep internetowy istnieje w rzeczywistości, a warunki sprzedaży są zrozumiałe i opisane na witrynie. Sprzedawca, który otrzymał certyfikat Euro-Label respektuje przepisy o ochronie danych osobowych. Kupujący może liczyć, że towar zostanie dostarczony zgodnie z zamówieniem, a w przypadku nieprawidłowości transakcji będzie zastosowana procedura rozpatrywania skargi. Euro-Label należy również do systemu ADR (Alternative Dispute Resolution) - pozasądowego rozstrzygania sporów. Dzięki temu konsument, który ma problem z osiągnięciem porozumienia ze sklepem może się do nas zwrócić z prośbą o pomoc, a my staramy się znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony. Dotychczas spory z jakimi mieliśmy do czynienia kończyły się porozumiem obu stron.

Kolejnym działaniem zwiększającym wiarygodność sklepów internetowych jest konkurs Bezpieczny e-Sklep. Celem konkursu jest promowanie stosowania przez sklepy internetowe dobrych praktyk gospodarczych w handlu elektronicznym. Do poprzedniej edycji konkursu zgłosiło się ponad 1400 sklepów internetowych. Tak liczna ilość zgłoszeń świadczy o tym, że sklepy internetowe nie boją się weryfikacji. Chcą działać bezpiecznie, a jeżeli popełniają błędy w zakresie prawnej obsługi klientów, chcą je poprawić.

Ponad 70% badanych w poprzedniej edycji konkursu sklepów nie dopełniała obowiązku informacyjnego. Najczęściej zapominano o podawaniu na stronie numerów rejestrowych, NIP-u, REGON-u, organu rejestrującego działalność, a w przypadku spółek organu rejestrowego kapitału zakładowego. Podobna ilość sklepów nie posiadała certyfikatu bezpieczeństwa, popularnie zwanego SSL. Innym uchybieniem było wymuszanie na klientach zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wiele sklepów miało również problem z prawidłową interpretacją przepisów związanych np. z rękojmią, gwarancją, reklamacjami czy prawem odstąpienia od umowy.

Konkurs Bezpieczny e-Sklep to szansa na wyróżnienie najbardziej rzetelnych i wiarygodnych sklepów internetowych. Druga edycja akcji została zorganizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania, a patronuje jej Ministerstwo Gospodarki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Platforma Click Shop udostępniana przez firmę home.pl zaangażowała się we wsparcie konkursu jako partner strategiczny. Partnerami konkursu są również: Unizeto Technologies, Kancelaria Radcy Prawnego MPW, Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, BIG Infomonitor. Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo handlu online przez sprzedających jak i kupujących.

Ocena sklepów będzie składać się z dwóch etapów. Podczas pierwszego będzie oceniana poprawność formalna oraz prawna stosowanych zapisów regulaminowych, sposób obsługi koszyka zamówień oraz zgodna z prawem ochrona danych osobowych. Sklepy, którym uda zakwalifikować się do drugiego etapu będą oceniane przez kapitułę konkursu pod kątem przejrzystości oraz czytelności strony wraz z tekstami takimi jak regulamin e-sklepu czy opisy dostępnych w nich produktów.

Laureatów konkursu wybierze kapituła złożona miedzy innymi z przedstawicieli: Ministerstwa Gospodarki, Federacji Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego oraz firm Siódemka, Opineo, Home.pl, Transferuj.pl i Benhauer. Udział w konkursie jest bezpłatny, a kandydatów można zgłaszać pod adresem www.bezpiecznyesklep.pl do 31 stycznia 2012 r. Zwycięzców poznamy 15 marca 2012 r.
Ostatnio zmieniany w wtorek, 07 luty 2012 12:40
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe