Zaloguj się

Świat w roku 2050 - raport Deutsche Post DHL z badań nad przyszłością

W raporcie “Dostarczamy Jutro - Logistyka w roku 2050”, Deutsche Post DHL wybiega daleko w przyszłość handlu, biznesu i społeczeństwa, nakreślając pięć różnych scenariuszy życia w roku 2050. Wizje te oparte są na szczegółowej analizie najistotniejszych czynników, jak: struktury handlu i konsumpcji, trendy technologiczne i społeczne, zmiany klimatyczne; a także ocenie ich prawdopodobnego wpływu na ludzkie zachowania i wartości w roku 2050.



- W ciągu ostatnich lat tempo zmian gwałtownie wzrosło (…). W tak złożonym klimacie ekonomiczno-społeczno-politycznym, stawianie linearnych prognoz stało się praktycznie niemożliwe. W świecie, który jest coraz mniej przewidywalny, musimy poszerzyć nasze horyzonty i myśleć o alternatywach. Tylko wówczas, gdy uda nam się zrozumieć różne perspektywy, będziemy w stanie opracować silne strategie i obrać właściwy kurs - powiedział Frank Appel, prezes Deutsche Post DHL.

Badanie przeprowadzone zostało przy współpracy grona 42 uznanych ekspertów, w którego skład wchodzili m.in.: Klaus Töpfer (były Minister Środowiska w Niemczech oraz szef Programu Ochrony Środowiska ONZ), Fatim Birol (główny ekonomista Międzynarodowej Agencji Energetycznej) i Michael ten Hompel (Dyrektor zarządzający niemieckiego instytutu Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics) oraz czołowi reprezentanci organizacji takich jak Forum Ekonomiczne, agencja badań rynkowych GfK, Rocky Mountain Institute, Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS), Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz Greenpeace International.
   Głównym wynikiem przeprowadzonego badania jest obszerny zbiór pięciu wiarygodnych prognoz przyszłości. Pokazują one, jak różny może być świat w roku 2050 pod względem stopnia globalizacji, zakresu rozwoju ekonomicznego i społecznego, dominujących standardów technologicznych i warunków środowiskowych. Badanie opisuje pięć dalekosiężnych, czasem skrajnych scenariuszy życia w 2050 roku. Wszystkie łączy jeden wspólny element: istotne przekształcenie znaczenia logistyki. Według większości scenariuszy ogólne zapotrzebowanie na ten rodzaj usług będzie rosło, jednak szczegółowe oczekiwania w stosunku do dostawców rozwiązań logistycznych oraz związane z nimi wyzwania różnią się w zależności od prognozy.
   Raport, uzupełniony o serię wielopłaszczyznowych esejów poświęconych różnym aspektom przyszłości, jest trzecim projektem badawczym realizowanym w cyklu „Dostarczamy Jutro”. Publikując szereg przełomowych badań, Deutsche Post DHL dąży do sprowokowania dyskusji na temat najważniejszych czynników, które będą wpływać na świat w najbliższych dekadach.

- Będąc wiodącym dostawcą w ważnej światowej branży, uważamy, że częścią naszej odpowiedzialności jest intensywne badanie kwestii społecznych i biznesowych, które będą kształtować przyszłość - tłumaczył Appel, uzasadniając serię prowadzonych analiz.

Cykl ten w 2009 roku otwarło badanie na temat potrzeb klientów w 2020 roku. Rok później, zostało ono pogłębione o inny ważny trend - przestawienie się na bardziej zrównoważoną logistykę.  
   W tegorocznym badaniu, metodologicznym punktem wyjścia dla rozwijania poszczególnych scenariuszy była dogłębna analiza kluczowych czynników i zestawienie ich z trendami, które najprawdopodobniej będą kształtować świat w kolejnych dekadach. W odróżnieniu do klasycznych, odrębnych analiz i technik projekcyjnych, zastosowana tu metoda scenariuszowa z udziałem grona wybitnych ekspertów pozwoliła wyznaczyć prawdopodobne kierunki parametrów i połączyć je z poszczególnymi scenariuszami. Tak powstałe alternatywy były następnie dyskutowane i oceniane podczas warsztatów. Dzięki tej metodologii, możliwe było jasne i systematyczne zdefiniowanie różnych ścieżek postępu i opisanie kilku kompleksowych wizji przyszłości na przestrzeni najbliższych czterech dekad.

Przegląd pięciu scenariuszy

Scenariusz 1: Nieokiełznana Gospodarka - Zbliżający się upadek
Światem rządzą niepohamowany materializm i masowa konsumpcja. Ten niezbilansowany styl życia opiera się na bezwzględnej eksploatacji naturalnych zasobów, która z kolei prowadzi do zmian klimatycznych i katastrof naturalnych. W świecie charakteryzującym się burzliwym rozwojem, gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie na rozwiązania logistyczne i transportowe. Globalna supersieć transportowa zapewnia szybką wymianę dóbr między centrami konsumpcji. Jednak nasilenie zmian klimatycznych powoduje zakłócenia w łańcuchach dostaw, co stawia dodatkowe wyzwania przed firmami logistycznymi.

Scenariusz 2: Megawydajność w megamiastach
Pojawiają się “megamiasta”, które spełniają funkcję światowych centrów energetycznych. Są jednocześnie głównymi sprawcami i beneficjentami paradygmatu ukierunkowanego na „zielony” rozwój. W obliczu wyzwań związanych z rozrostem struktur miejskich, takich jak zatłoczenie i emisja spalin, megamiasta stają się mistrzami współpracy. Robotyka zrewolucjonizowała świat produkcji i usług. Konsumenci zmienili swoje przyzwyczajenia: produkty częściej są wypożyczane niż kupowane. Wysokoefektywne systemy zarządzania ruchem ograniczają emisję spalin. Globalna supersieć ogromnych środków transportu, m.in. ciężarówek, statków, samolotów oraz transportowców kosmicznych, otworzyła ważne połączenia handlowe między megamiastami na całym świecie. Branży logistycznej powierzona została misja zapewnienia logistyki miejskiej, oraz dostarczenia usług systemowych dla lotnisk, szpitali i centrów handlowych.  

Scenariusz 3: Zindywidualizowane Style Życia
Ten scenariusz opisuje świat, w którym rozpowszechniony jest indywidualizm i spersonalizowana konsumpcja. Konsumenci mają możliwość wymyślania, projektowania i wytwarzania własnych produktów przy użyciu wprowadzonych niedawno na rynek drukarek 3D. To prowadzi do rozwoju regionalnych strumieni handlu, przy jednoczesnym zachowaniu globalnego przepływu surowców i danych. Personalizacji i produkcji regionalnej towarzyszy decentralizacja systemów energetycznych i infrastruktury. Implikacją dla logistyki jest znaczne ograniczenie zapotrzebowania na dalekosiężny transport gotowych produktów i półproduktów ze względu na umiejscowienie łańcuchów wartości. Dostawcy logistyki organizują całościowy fizyczny łańcuch wartości. Również do nich należy obsługa zaszyfrowanych strumieni danych, niezbędnych do przekazania planów konstrukcyjnych dla drukarek 3D. Zdecentralizowana organizacja produkcji przekształca silny potencjał logistyki regionalnej i wysokojakościową sieć ostatniej mili w ważne czynniki sukcesu.

Scenariusz 4: Paraliżujący Protekcjonizm
Ten scenariusz opisuje świat, w którym w wyniku kryzysu gospodarczego, nadmiernego nacjonalizmu i barier protekcjonistycznych, proces globalizacji został odwrócony. Rozwój technologiczny zwalnia. Wysokie ceny energii i dramatyczny niedobór podaży prowadzą do międzynarodowych konfliktów o złoża zasobów. Implikacje dla sektora logistyki uwzględniają wyzwania związane z zanikiem światowego handlu i wynikającą z tego regionalizacją łańcuchów dostaw. Rządy postrzegają logistykę jako branżę strategiczną. Jako, że relacje między niektórymi blokami państw są ekstremalnie napięte, dostawcy usług logistycznych w krajach wolnych od blokad działają jako międzynarodowi pośrednicy handlowi.

Scenariusz 5: Elastyczność Globalna - Adaptacja Lokalna
Ten scenariusz opisuje świat początkowo charakteryzujący się wysokim poziomem konsumpcji dzięki taniej, zautomatyzowanej produkcji. Jednakże, w efekcie przyspieszonych zmian klimatycznych, łańcuchy dostaw zakłócane są przez częste katastrofy naturalne, a struktury produkcyjne są osłabiane przez powtarzające się awarie zasilania. Nowy paradygmat ekonomiczny przenosi punkt ciężkości z maksymalizacji efektywności na trwałość i łagodzenie słabych punktów. Ten radykalny krok w stronę nadmiarowych systemów produkcji i regionalizacji globalnych łańcuchów dostaw pozwala światowej gospodarce lepiej poradzić sobie w trudnych czasach. Prężna rzeczywistość roku 2050, oparta na regionalnym handlu, w dużym stopniu bazuje na sektorze logistycznym, dla którego bezpieczeństwo dostaw jest najważniejszym priorytetem, i który, dzięki infrastrukturalnemu zapleczu zapewnia niezawodny transport w niestabilnych i niebezpiecznych czasach. Zamiast skomplikowanych procesów dostaw „na czas”, za niezbędny bufor uważane są ogromne hale magazynowe zlokalizowane w pobliżu producenta.

Ostatnio zmieniany w środa, 21 marzec 2012 14:44

1 komentarz

  • on
    on piątek, 11 maj 2012 23:34 Link do komentarza

    Chciałem napisać który scenariusz jest dla mnie najbardziej prawdopodobny ale przeczytałem ten artykół jeszcze raz i chyba nie potrafie podjąć decyzji. Przy obecnym tępie zmian i tępie rozwoju technologicznego wszystkiego możemy sie spodziewać. Jednego jestem pewien, logistyka zawsze będzie się dostosowywać..

Zaloguj się by skomentować