Zaloguj się

„Zielone dokumenty” w międzynarodowej ofercie DHL Express

DHL Express, lider na rynku międzynarodowych usług ekspresowych, rozszerzył usługę DHL EXPRESS ENVELOPE o opcję GOGREEN Carbon Neutral, dzięki czemu klienci będą mogli ograniczyć wpływ na środowisko, jaki ma transport ich przesyłek.

DHL EXPRESS ENVELOPE zapewnia pilną dostawę na koniec następnego dnia roboczego w systemie door-to-door przesyłek niepodlegających odprawie celnej o wadze do 300 gramów, przesyłanych w kopertach firmowych, podlegających recyklingowi i przyjaznych dla środowiska. Jest to najlepsza oferta usług międzynarodowych dla stałych klientów firmy wysyłających dokumenty.
   Dzięki wprowadzeniu nowej opcji, klienci korzystający z usługi DHL EXPRESS ENVELOPE będą mogli zrównoważyć emisję dwutlenku węgla powstałego w trakcie obsługi i transportu ich konkretnej przesyłki przez inwestycje w projekty ochrony klimatu. Obliczanie i proces kompensacji dla GOGREEN jest corocznie weryfikowany przez niezależną firmę audytorską Société Générale de Surveillance, w oparciu o normy ISO14064. Obecnie z tej możliwości mogą korzystać klienci DHL w 110 krajach na wszystkich kontynentach, w tym w Polsce.

- Oferując naszym klientom przesyłki ekspresowe DHL EXPRESS ENVELOPE z opcją zrównoważenia emisji dwutlenku węgla, wliczoną w cenę usługi, potwierdzamy naszą pozycję lidera angażującego się w działania na rzecz ochrony środowiska, realizowane w ramach pionierskiego programu Deutsche Post DHL GoGreen - powiedział Roland Thomas, Global Head of Products, DHL Express. - Nasi klienci coraz częściej oczekują od nas wsparcia w tworzeniu zielonego łańcucha dostaw w ramach przeprowadzanych przez nich operacji globalnych. Jesteśmy pewni, że usługa DHL EXPRESS ENVELOPE będzie kolejną odpowiedzią na to wyzwanie.

DHL Express jest częścią Deutsche Post DHL, największej na świecie grupy logistycznej. W 2008 roku, wraz z rozpoczęciem programu GoGreen, Deutsche Post DHL jako pierwsza firma logistyczna postawiła sobie wymierny cel ochrony klimatu – zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 30% do 2020 roku w stosunku do 2007 roku. W 2011 roku, czyli rok wcześniej niż pierwotnie zakładano, firma osiągnęła cel zakładający redukcję na poziomie 10%. DHL, który w 2006 roku był pionierem koncepcji zmniejszenia dwutlenku węgla wyemitowanego podczas transportu przesyłek komercyjnych, już teraz odnotowuje wzrost liczby klientów korzystających z usług GOGREEN oraz w ciągu ostatnich trzech lat coroczny trzycyfrowy wzrost liczby „zielonych” przesyłek. Swoim klientom DHL oferuje również zaawansowane usługi raportowania emisji.

Zaloguj się by skomentować