Zaloguj się

Poprawa integracji multimodalnych platform, usług transportu kolejowego oraz żeglugi śródlądowej w Europie Centralnej

Projekt EMPIRIC został uruchomiony w celu wsparcia procesu uruchamiania i udoskonalania multimodalnych połączeń z i do portów Północnego Adriatyku z terytorium Europy Centralnej. Jest to inicjatywa integrująca i kapitalizująca rezultaty poprzednich projektów międzynarodowych i inicjatyw lokalnych służąca promocji multimodalnych rozwiązań transportowych i wzrostowi wzajemnych połączeń pomiędzy modami transportowymi.

 


Projekt jest wdrażany w ramach 2. Priorytetu Programu CENTRAL EUROPE – „Poprawa dostępności Europy Centralnej” i jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.


Działania projektu ukierunkowane są przede wszystkim na poszerzenie możliwości dostępu do usług ICT, związanych z sektorem transportu co stanowi wsparcie dla innowacyjności, efektywności i konkurencyjności transportu multimodalnego.
Główne cele EMPIRIC obejmują:

 

  • zapewnienie odpowiednich warunków dla wprowadzenia nowych usług multimodalnych wzdłuż korytarza: Bałtyk - Adriatyk oraz pokrewnych inwestycji w celu zwiększenia atrakcyjności transportu multimodalnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług dla kolei i śródlądowych dróg wodnych;
  • ulepszenie technologii i instrumentów strategicznych przeznaczonych dla operatorów transportowych i podmiotów świadczących usługi logistyczne i umożliwiających im opracowanie i wdrożenie efektywniejszych rozwiązań w zakresie transportu (w tym specjalne narzędzia ICT);
  • wsparcie dla uruchomienia ekonomicznie przydatnych multimodalnych usług łączących zwłaszcza porty na północnym wybrzeżu Adriatyku (NAPA) z regionami Europy Środkowej;
  • przygotowanie warunków wstępnych dla inwestycji w zakresie infrastruktury dla nowych  alternatywnych platform multimodalnych i usług na obszarze objętym programem oraz ocena skutków ekonomiczno-społecznych i środowiskowych takich inwestycji.

W szczególności projekt przyczyni się do przygotowania inwestycji i określenia wspólnych narzędzi mających na celu podniesienie atrakcyjności multimodalnych usług transportowych i infrastruktury łączącej regiony objęte współpracą partnerską. Oczekiwanym głównym rezultatem projektu EMPIRIC jest określenie warunków ramowych dla realizacji inwestycji w zakresie usług i infrastruktury pozwalających na wzrost konkurencyjności transportu multimodalnego.


Więcej informacji: www.empiricproject.eu

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 25 luty 2013 13:49
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe