Zaloguj się

Pierwszy projekt ochrony klimatu Deutsche Post DHL

Deutsche Post DHL, grupa świadcząca usługi pocztowe i logistyczne, zyskała aprobatę Organizacji Narodów Zjednoczonych dla pierwszego niezależnego projektu ochrony klimatu. Przez minimalizację wymogów paliwowych, wydajne piece opalane drewnem wykorzystywane w ramach inicjatywy redukują emisję CO2 o 80 procent w porównaniu z tradycyjnymi metodami gotowania.

Zmniejszone zużycie drewna skutkuje mniejszym wylesieniem i minimalizuje związaną z tym erozję gleby; co więcej wpływa również pozytywnie na zdrowie, redukując ilość dymu generowaną w trakcie gotowania. Projekt jest zgodny ze standardem Gold Standard, znakiem jakości przyznawanym przez organizacje środowiskowe, firmy i rządy, który podlega kryteriom ekologicznym i społecznym. Grupa oczekuje, że będzie mogła wykorzystać pierwsze certyfikowane redukcje CO2, pochodzące z tego projektu, do świadczenia swojej usługi GOGREEN - neutralnej pod względem emisji CO2 już od połowy 2013 r. Od 2014 r. Grupa szacuje roczną redukcję CO2 w wysokości ponad 20000 ton. Od czasu dostarczenia pierwszych pieców w czerwcu 2011 r. zaoszczędzono już ok. 9000 ton CO2.

-  Nasz pierwszy niezależny projekt ochrony klimatu w Lesotho został przygotowany długoterminowo. Nie tylko odciąża środowisko, ale także pomaga ułatwić codzienne życie dla społeczności - mówi Christof Ehrhart, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i odpowiedzialności korporacyjnej Deutsche Post DHL. - Z niecierpliwością czekamy, aż będziemy mogli od połowy roku zapewniać naszym klientom usługi GOGREEN z certyfikatami.

Usługa GOGREEN Deutsche Post DHL rekompensuje emisje CO2 wygenerowane przez transport towarów dla klientów Deutsche Post DHL dzięki zewnętrznym projektom ochrony klimatu. Długoterminowe finansowanie i koordynacja projektu ochrony klimatu w Lesotho umożliwia osiąganie wysokiej jakości redukcji CO2 za rozsądną cenę przy jednoczesnej zrównoważonej poprawie warunków życiowych ludzi w Lesotho. Gold Standard nie tylko gwarantuje promocję oszczędności energii i odnawialnej energii, ale także zapewnia, że rozwój w krajach projektu jest zrównoważony i że lokalna populacja jest zaangażowana w przygotowanie projektu. Aby wprowadzić projekt ochrony klimatu w Lesotho w życie, Deutsche Post DHL pracuje we współpracy z atmosfair GmbH, jedną z czołowych światowych firm zajmujących się rekompensatą emisji CO2 i firmą, która zarejestrowała pierwszy projekt pieca w ONZ w 2009 r.

- Zgodnie z obecnymi danymi 5.200 pieców jest obecnie wykorzystywanych w Lesotho każdego dnia, a dystrybucja rośnie - ok. 5.000 więcej gospodarstw domowych ma otrzymać własne piece w tym roku. Są również przeprowadzane pierwsze badania monitoringowe. Kontrole na miejscu sprawdzają, w jaki sposób piece są wykorzystywane w gospodarstwach domowych i służą jako podstawa do oficjalnej certyfikacji oszczędności CO2. Celem jest wprowadzenie 10.000 pieców w Lesotho do końca roku - twierdzi Xaver Kitzinger, kierownik projektu ze strony atmosfair. - Wspólny projekt firmy logistycznej i atmosfair jest pierwszym takim projektem w kategorii Mechanizmu Czystego Rozwoju (CDM) w Lesotho.

Poza swoimi własnymi projektami w Lesotho, Deutsche Post DHL będzie dalej zabezpieczać certyfikaty redukcji emisji z zewnętrznych projektów, aby zrekompensować 100% emisji CO2 generowanych przez klientów GOGREEN. Grupa obecnie kupuje kredyty od różnych projektów ochrony klimatu z listami uwierzytelniającymi Mechanizmu Czystego Rozwoju (CDM) i Gold Standard. Ponadto proces rekompensaty emisji CO2 jest zgodny z Protokołem z Kioto.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 26 marzec 2013 12:15
Zaloguj się by skomentować