Zaloguj się

Kolejna edycja konferencji "Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka" już niebawem

W dniach 2 – 5 września 2014 roku w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna "Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka".
To już VII edycja tego wydarzenia organizowanego przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

Każda edycja Konferencji gromadzi liczne autorytety świata nauki oraz przedstawicieli wielu znaczących firm funkcjonujących na rynku logistyki zarówno polskim, jak i zagranicznym. Konferencja z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem będąc okazją do integracji środowiska nauki i biznesu, a tym samym wymiany wiedzy i doświadczeń stanowiących inspiracje do dalszych badań.

Celem Konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych oraz wymiana wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie funkcjonowania, organizacji i eksploatacji systemów transportowych i logistycznych. Organizowana Konferencja naukowa jest więc okazją do:

  • upowszechniania badań naukowych i technicznych o szczególnym znaczeniu dla sektora transportu i logistyki na poziomie krajowym i międzynarodowym,
  • prezentacji praktycznych zastosowań metod zarządzania, optymalizacji, symulacji i innowacyjnych rozwiązań w kształtowaniu i projektowaniu systemów transportowych i logistycznych,
  • prezentacji metod i narzędzi w zakresie monitorowania, utrzymania i eksploatacji środków transportu oraz efektywności i bezpieczeństwa systemów transportowych,
  • nawiązania współpracy przez specjalistów różnych dziedzin,
  • promocji przedsiębiorstw i budowania wizerunku organizacji,
  • zapoznania się z wynikami konkurencyjnych badań,
  • dyskusji o trendach logistycznych.

Patronat nad Konferencją objął JM Rektor Politechniki Warszawskiej - prof. dr hab. inż. Jan Szmidt oraz Komitet Transportu PAN.
Szczegółowe informacje na temat Konferencji można znaleźć na stronie http://www.lstp.pl/

Zaloguj się by skomentować