Zaloguj się

Drugi dzień obrad Kongresu LOGISTICS 2014

Drugiego dnia obrad Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2014 uczestnicy wzięli udział w sześciu sesjach tematycznych, obradach plenarnych oraz wizytach technicznych w firmach partnerskich. Nie zabrakło także dodatkowych atrakcji - pokazu umiejętności psa tropiącego, zorganizowanego przez Izbę Celną, finalnej konferencji projektu EMPIRIC oraz wystąpienia Witolda Skowrońskiego, tłumacza symultanicznego, który w swoim dorobku ma m.in. pracę dla prezydentów Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego. Podczas czwartkowego wystąpienia pan Skowroński opowiadał o sztuce komunikacji w relacjach wielokulturowych.

W Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich od godziny 9:00 odbywały się jednocześnie trzy sesje poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom infrastruktury magazynowej, rozwiązaniom informatycznym oraz dostarczaniu szybkiej i wiarygodnej informacji w łańcuchu dostaw.

- Odnotowujemy rosnące zapotrzebowanie na wózki widłowe zasilane energią elektryczną - mówił Tobiasz Jakubczak ze Still Polska, który w sesji poświęconej najbardziej innowacyjnym rozwiązaniom stosowanym w magazynach, opowiadał o korzyściach wynikających z zastępowania wózkami elektrycznymi tych spalinowych. - Wpływają na to nie tylko dużo niższe koszty użytkowania, ale także coraz większa świadomość przedsiębiorstw i rosnący nacisk na ochronę środowiska.

Dla wielu przedsiębiorców wciąż to jednak aspekt finansowy jest tym decydującym o wymianie spalinowych wózków widłowych na jednostki z napędem elektrycznym. Aby nie być gołosłownym T. Jakubczak przedstawił szczegółową analizę porównawczą kosztów pracy takich jednostek, z której ewidentnie wynikało, że wózek z napędem elektrycznym generuje trzykrotnie niższe koszty eksploatacji (64 zł za dzień pracy w porównaniu do 190 zł w przypadku wózka z silnikiem Diesla). Kolejną innowacją proponowaną przez firmę Still jest stosowanie w magazynach zestawów transportowych, złożonych z ciągnika, ramy i kilku przyczep (trollejów). Mniej niezależnych pojazdów oznacza większe bezpieczeństwo w magazynie, mniejsze zużycie energii i mniej szkód spowodowanych przez wypadki.

W tej samej, niezwykle interesującej i bogatej sesji uczestnicy kongresu mieli także możliwość wysłuchania wystąpienia dyrektora zarządzającego METROPLAN HOLDING oraz METROPLAN EASTERN EUROPE, pana Ulricha Dantzera, który przedstawił m.in analizę infrastruktury drogowej w Polsce oraz zasygnalizował zmiany rynkowe, które nastąpią w naszym kraju w przeciągu najbliższych 6 lat, a które spowodowane będą między innymi przeprowadzeniem wielkich infrastrukturalnych projektów, współfinansowanych przez Komisję Europejską.

- Nakłady na przebudowę i modernizację szlaków drogowych w Polsce będą należały do największych w Europie - powiedział szef Metroplanu. - Nowe autostrady, nowe i zmodernizowane linie kolejowe i terminale przeładunkowe, nowe, wyspecjalizowane parki logistyczne - to tylko czubek góry lodowej. W dalszej kolejności przewiduję znaczne obniżenie kosztów transportu lądowego i bardziej efektywne zarządzanie flotami pojazdów. Polska logistyka powoli wychodzi z "zamknięcia", przez co staje się coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych. Za kilka lat wyniki dystrybucji transgranicznej będą tutaj największe w całej Europie.  

Jednocześnie U. Dantzer zaprezentował najlepsze praktyki stosowane w regionie Europy Środkowej, np. w północnej Rumunii.

Bardzo ciekawie przedstawiała się sesja poświęcona rozwiązaniom informatycznym w łańcuchach dostaw, którą moderował Witold Hołubowicz z Instytutu Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych. Globalizacja i duże problemy komunikacyjne współczesnych łańcuchów dostaw wymagają specjalnego podejścia i zaproponowania elastycznego systemu zarządzania oraz zintegrowania systemów teleinformatycznych, bez czego trudno sobie wyobrażać sprawnie działające przedsiębiorstwo, które chciałoby aspirować do miana czołowych przedstawicieli świata logistyki. W trakcie sesji przedstawiciele firm dostarczających rozwiązania IT dla logistyki zaprezentowali systemy wspierające zarządzanie łańcuchami dostaw, dedykowane operatorom logistycznym oraz firmom dla obsługi własnych łańcuchów dostaw. Ważnym elementem każdego z wystąpień była prezentacja zdolności do integracji z innymi rozwiązaniami oraz obsługi przepływów międzynarodowych na przykładach rynkowych wdrożeń. Na koniec sesji moderator poprosił, aby prelegenci jednym zdaniem zaprognozowali najbliższe przemiany, które szykują się w tej branży.

- Na pewno możemy się spodziewać dużego nacisku na rozwój usług mobilnych i zarządzanie systemami za pomocą urządzeń mobilnych - powiedział Krzysztof Kędzierski (AMUR sp. z o.o.).

- Uproszczenie przekazów, ułatwienie zrozumienia komunikatów i danych na każdym elemencie łańcucha dostaw, co wpłynie także na poprawę szybkości przekazu informacji - dodał Andrzej Gawrysiak (Consafe Logistics sp. z o.o.).

- Ja stawiam na standaryzację komunikatów i eliminację papieru - skwitował Michał Urbańczyk (EDI Business Solution Manager Comarch S.A.), natomiast Artur Zgoda z firmy Axit Sp. z o.o. zaznaczył konieczność "wyjścia poza bramy przedsiębiorstwa" i rozpoczęcie współpracy zarówno pomiędzy systemami jak i samymi firmami, nawet jeśli rynkowo są to podmioty konkurencyjne.

- Podstawą każdej firmy są ludzie - podkreślił Tomasz Warchała (Oracle Poland sp. z o.o.). - Musimy inwestować w ludzi, ekspertów, bo bez nich nawet najlepsze systemy nie spełnią pokładanych w nich oczekiwań.

Sesję o efektywnej współpracy i wiarygodnej informacji w łańcuchach dostaw prowadziła Elżbieta Hałas, pełnomocnik dyrektora ILiM ds. systemu GS1, która na co dzień kieruje pracą zespołu GS1 Polska. Pierwszym prelegentem był Jorgen Balle z duńskiej firmy Frode Laursen, który zaprezentował znaczenie wprowadzenia standardów GS1 dla obniżenia kosztów i poprawienia obsługi klientów w ramach logistyki firm trzecich. Prezentacja F. Laursena dotyczyła rozwiązań opartych na EDI, które zostały wdrożone w firmie Toms.

- Dzięki EDI udało się znacząco poprawić obsługę klienta, a także zmniejszyć koszty związane z koniecznością zatrudniania pracowników - mówi F. Laursen. - Dodatkowo mogliśmy w ten sposób wyeliminować błędy związane z zamówieniami. Poza tym uzyskaliśmy informację o tym jaki jest poziom zapasów, jakie są odchylenia magazynowe, gdzie znajdują się poszczególne towary i kiedy zamówienie zostanie zrealizowane.

Na koniec drugiego dnia obrad Kongresu LOGISTICS, tuż przed planowanymi wizytami technicznymi w przedsiębiorstwach Blum, Clip Logistics, Dachser, Solaris i Promag, odbyła się druga sesja plenarna, na której zaprezentował się przedstawiciel firmy Onninen, laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Ostatnim wystąpieniem, kończącym całe obrady Kongresu, była prezentacja Witolda Skowrońskiego, pomysłodawcy i współtwórcy Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych UAM w Poznaniu, na temat sztuki komunikacji w wielokulturowych relacjach. Lekkie i prowadzone na luzie wystąpienie uzmysłowiło uczestnikom LOGISTICS 2014 jak ważna jest znajomość tła kulturowego kraju. Słowa, mimika i gesty, które w jednej kulturze są powszechnie akceptowane, w innej mogą nabierać negatywnych skojarzeń i zniweczyć wielomiesięczne badania rynku i prowadzone negocjacje.

Trzeciego dnia Kongresu - już na terenie Instytutu Logistyki i Magazynowania - odbyły się równoległe warsztaty tematyczne:

- Wyzwanie managerskie - komunikacja w sytuacjach konfliktowych,
- Prognozowanie popytu z wykorzystaniem narzędzia SAS Forecast Studio,
- Praktyczne aspekty modelowania i reorganizacji sieci dystrybucji,
- Bezpieczeństwo globalnych łańcuchów dostaw.

Tegoroczne święto logistyków dobiegło końca. Kolejne już za dwa lata!

Pierwsza część relacji dostępna jest TUTAJ.

Ostatnio zmieniany w piątek, 16 maj 2014 15:35
Zaloguj się by skomentować