Zaloguj się

Targetmail i Listingmail - nowe usługi marketingowe w ofercie Speedmail

  •  IW
  • Kategoria: Logistyka

Operator pocztowy Speedmail poszerzył ofertę usług marketingu bezpośredniego. Usługa Targetmail pozwala na wysłanie materiałów marketingowych pod konkretny adres, pod którym zamieszkują odbiorcy o atrakcyjnych dla nadawcy cechach. Natomiast usługa Listingmail oferowana jest nadawcom wysyłającym przesyłki zawierające jednorodny przekaz marketingowy, kierowane na obszary wyselekcjonowane według wybranych kryteriów, np. geograficznych lub demograficznych.

- Usługi Targetmail i Listingmail są uzupełnieniem oferty marketingu bezpośredniego. Plasują się one pomiędzy bardzo precyzyjnymi i personalizowanymi kampaniami direct mailingowymi a masowymi kampaniami ulotkowymi - wyjaśnia Marek Witczak, członek zarządu Speedmail odpowiedzialny za rozwój usługi. - Partnerem, razem z którym oferujemy usługi, jest firma Schober Information Group Polska, która specjalizuje się w dostarczaniu baz adresowych do różnego rodzaju kampanii - marketingowych, badawczych i fundraisingowych.


- Baza danych wykorzystywana do świadczenia tej usługi jest specjalnie przygotowana i pozwala na wyselekcjonowanie adresów, pod którymi mieszkają interesujący dla nadawcy adresaci. Baza opisuje ponad 37 milionów odbiorców, zamieszkujących ponad 11 mln gospodarstw domowych, pod kątem ich wieku, płci, liczby mieszkańców, rodzaju zabudowy, poziomu dochodów i siły nabywczej. Dzięki takim możliwościom selekcji adresów, reklamodawca może precyzyjnie dotrzeć z komunikatem do wartościowej z jego punktu widzenia grupy docelowej, np. kierując ofertę reklamową związaną z pielęgnacją ogrodu do mieszkańców domów jednorodzinnych - mówi Magdalena Brzeska, dyrektor naczelny Schober Information Group.

   Usługa Targetmail pozwala na wysłanie częściowo zaadresowanych przesyłek, tzn. niezawierających imienia i nazwiska adresata, ale posiadających ogólny adres, np. ulica Przykładowa 8, 00-000 Warszawa. Jeżeli pod danym adresem znajduje się blok mieszkalny, w którym jest 100 mieszkań, do każdego lokalu trafi jedna przesyłka. Dzięki odpowiednio przygotowanym bazom adresowym wiadomo, ile przesyłek należy przygotować na dany adres.
   W usłudze Listingmail koperty nie są adresowane, a dystrybucja realizowana jest na podstawie list mailingowych, w które wyposażony jest listonosz. Selekcja i przygotowanie baz danych następują na takich samych zasadach jak dla usługi Targetmail. Usługa kierowana jest do nadawców, którzy realizują wysyłki materiałów marketingowych zawierających jednorodne treści.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 16 czerwiec 2014 09:22
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe