Zaloguj się

E-administracja w służbie przedsiębiorcom

  •  Tomasz Janiak
  • Kategoria: E-gospodarka
Polecamy! E-administracja w służbie przedsiębiorcom

Ponad 400 uczestników brało udział w drugiej edycji konferencji e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015), która odbyła się w Warszawie 14 i 15 kwietnia br. Organizatorami konferencji były trzy podmioty zaangażowane w rozwój e-administracji: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodarki oraz Instytut Logistyki i Magazynowania. Głównym tematem tegorocznego spotkania były usługi elektroniczne, udostępniane przedsiębiorcom przez instytucje publiczne. W zamyśle organizatorów konferencja jest platformą wymiany informacji dla przedsiębiorców, a jednocześnie okazją do prezentacji kierunków rozwoju e-administracji.

Otwarcia konferencji dokonał Grzegorz Szyszka – dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, który w swoim wystąpieniu nawiązał do memorandum, opracowanego przez organizatorów po zakończeniu pierwszej edycji konferencji EAB w roku 2013. Z kolei Arkadiusz Bąk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki - przedstawił m.in. wskaźniki gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Okazuje się, że we wskaźnikach tych Polska uzyskała w 2015 roku poziom 0,38, co uplasowało ją na 23 miejscu wśród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Optymizmem napawa fakt, że aż 81 na 100 osób w Polsce decyduje się na mobilne usługi szerokopasmowe. W tym obszarze nasz kraj znajduje się na 5 miejscu w UE. Niestety pod kątem dostępności stacjonarnej łączności szerokopasmowej zajmujemy zaledwie 26 pozycję.

Roman Dmowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) - zwrócił uwagę na zagadnienie tzw. „chmury administracji publicznej” w małych jednostkach samorządu terytorialnego. W tym obszarze planowane jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie podstawowych usług w kilkunastu urzędach. W swoim wystąpieniu minister Dmowski podkreślił także, iż celem MAiC jest nie tylko zbudowanie infrastruktury cyfrowej, ale również podejmowanie działań legislacyjnych i organizacyjnych.

Diagnoza stanu elektronicznego fakturowania w Polsce była tematem wystąpienia Bogusława Biedy – Dyrektora Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki - podczas sesji „E-faktura w zamówieniach publicznych”. Nasz kraj pod względem e-fakturowania zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie. W Polsce wystawia się ponad 1,5 mld faktur rocznie, ale tylko 10% z nich jest przekazywanych elektronicznie. Znacznie więcej przedsiębiorstw otrzymuje e-faktury (25,35%), niż je wystawia (5,5%). W opinii Tadeusza Rudnickiego z Instytutu Logistyki i Magazynowania czynnikiem stymulującym elektroniczne fakturowanie w krajach UE jest wprowadzenie obowiązku przyjmowania przez administrację publiczną faktur w postaci elektronicznej, motywowanego obniżaniem kosztów budżetowych państwa. W ramach sesji tematycznych uczestnicy konferencji – przedstawiciele instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw, mogli zapoznać się m.in. z nowymi e-usługami udostępnianymi na platformie ePUAP 2, rozwiązaniami w cyfrowej służbie celnej, procedurami administracyjnymi w Pojedynczych Punktach Kontaktowych oraz rozwiązaniami prawnymi umożliwiającymi dalszy rozwój e-administracji w Polsce.

Tematyka drugiego dnia konferencji dotyczyła usług cyfrowych o charakterze transgranicznym. Obrady rozpoczął Jean Francois Junger - przedstawiciel Komisji Europejskiej (DG CONNECT), który zaprezentował kierunki rozwoju e-administracji w Europie. Dzięki zaangażowaniu projektów e-SENS i e-CODEX, współfinansujących wydarzenie, uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z przykładami dobrych praktyk z zagranicy. Podkreślano możliwości oraz korzyści wynikające z budowy sprawnej e-administracji ponad granicami krajowymi. Ww. projekty zostały zaprezentowane m.in. przez Carstena Schmidt’a – koordynatora projektów z Ministerstwa Sprawiedliwości Regionu Nadrenii Północnej Westfalii, a także Grzegorza Szyszkę - dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania, który przedstawił ich realny wpływ na rozwój transgranicznych e-usług publicznych. Zaprezentowano również dotychczasowe działania administracji i sądownictwa w Polsce, zmierzające do integracji krajowych systemów informatycznych z systemami innych krajów UE.

W drugim dniu konferencji, 15 kwietnia 2015, podpisano umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu e-CODEX pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Instytutem Logistyki i Magazynowania. Ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości umowę podpisała Eliza Wójcik - Dyrektor Generalna Ministerstwa Sprawiedliwości. Umowę po stronie Instytutu Logistyki i Magazynowania podpisał Grzegorz Szyszka. W umowie obie strony zadeklarowały wspólne działania zmierzające do wdrożenia transgranicznych elektronicznych postępowań sądowych. Zwieńczeniem zarówno pierwszego jak i drugiego dnia konferencji była dyskusja z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, sądownictwa i środowisk biznesowych na temat oceny i oczekiwań świata biznesu w zakresie e-usług. Organizatorzy konferencji, wsłuchując się w opinie uczestników, żywią przekonanie, że wydarzenie przyczyni się do wzrostu dostępności i jakości cyfrowych usług publicznych w Polsce i zapraszają już dziś na kolejną edycję wydarzenia w 2017 roku.

O szczegółach tej dwudniowej konferencji można przeczytać na jej stronie internetowej.

 

Ostatnio zmieniany w wtorek, 21 kwiecień 2015 13:49
Zaloguj się by skomentować