Zaloguj się

Sprawny dostęp do polskiej administracji dla europejskich usługodawców

Ministerstwo Gospodarki wdrożyło "europejski podpis elektroniczny", w ramach portalu www.biznes.gov.pl. Funkcjonalność ta jest pierwszym pilotażowym wdrożeniem projektu e-SENS, którego celem jest ułatwienie dostępu do usług publicznych poza granicami kraju.

Każdy mieszkaniec Europy, który zamierza świadczyć usługi biznesowe w Polsce, może teraz zrealizować niezbędne w tym celu  procedury administracyjne i potwierdzić je za pomocą własnego podpisu elektronicznego. Rozwiązanie dostępne na portalu umożliwia złożenie podpisu elektronicznego z wykorzystaniem narzędzi wydanych w dowolnym kraju Unii Europejskiej bez konieczności korzystania z narzędzi istniejących na rynku polskim.  W praktyce oznacza to łatwiejszy dostęp do usług e-Administracji w Polsce.

System biznes.gov.pl został uruchomiony przez Ministerstwo Gospodarki jako Pojedynczy Punkt Kontaktowy dla przedsiębiorców i usługodawców. Umożliwia on realizację e-usług publicznych związanych z działalnością gospodarczą oraz usługową. Obecnie platforma biznes.gov.pl jest w stanie obsługiwać zagraniczne wnioski dotyczące ponad 20 e-usług transakcyjnych związanych z różnymi zawodami i branżami niezależnie od kraju pochodzenia wnioskodawcy. Rozwiązanie opiera się na internetowym narzędziu podpisu elektronicznego SD-DSS przygotowanym przez Komisję Europejską. Wdrożenie elektronicznego podpisu przez Ministerstwo Gospodarki wspierane przez Instytut Logistyki i Magazynowania jest pierwszym pilotażem projektu e-SENS.

- Funkcjonalność podpisu cyfrowego systemu Pojedynczego Punktu Kontaktowego obecnie umożliwia wszystkim obywatelom z Europy podpisywanie wniosków i formularzy zgłoszeniowych. To rozwiązanie powinno znacznie poprawić dostęp do usług publicznych za granicą. - stwierdził Jarosław Tomaszewski (Instytut Logistyki i Magazynowania), odpowiedzialny za wdrożenie rozwiązania.

Ministerstwo będzie monitorować witrynę, aby uzyskać informacje o sposobie wykorzystywania usług online i natężeniu ruchu generowanym w konkretnych sektorach gospodarki. Oczekuje się, że współpraca między organami publicznymi a podmiotami sektora prywatnego w ramach ww. projektu pozwoli udostępnić podstawowe rozwiązania IT umożliwiające realizację elektronicznych usług publicznych w czterech różnych dziedzinach: e-sprawiedliwość, e-biznes, e-zdrowie i e-zamówienia publiczne.

Domena "e-biznes" koncentruje się na dwóch pilotażowych zastosowaniach: rejestracji firmy i rejestracji działalności usługowej. Rejestracja firmy w ramach pilotażu projektu umożliwia zakładanie nowej działalności gospodarczej w innym kraju. Natomiast rejestracja działalności oznacza, że osoba zamierzająca świadczyć usługi ubiega się o wydanie pozwoleń, zezwoleń itp. w odpowiednim kraju członkowskim. Różne pilotaże projektu e-SENS mają na celu rozszerzenie funkcjonalności istniejących e-usług i zapewnienie ich dostępności dla obywateli i przedsiębiorców w Europie. e-SENS ma na celu stworzenie ramowych rozwiązań, metod i standardów, które umożliwią współpracę między krajowymi systemami, realizując ideę europejskiego jednolitego rynku.

- Po dwóch latach pracy projekt e-SENS rozpoczął fazę pilotażową. Oznacza to prawdziwe transakcje transgraniczne mające ułatwić życie i prowadzenie działalności gospodarczej w Europie. Polska jest pierwszym namacalnym przykładem tego, jak można oferować usługi publiczne bez granic - powiedział Carsten Schmidt, koordynator projektu.

Ostatnio zmieniany w środa, 10 czerwiec 2015 15:41
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe