Zaloguj się

Spór zbiorowy w PKP CARGO

W siedzibie PKP CARGO odbyło się spotkanie zarządu spółki z przedstawicielami strony społecznej w ramach rozpoczętego 2 lipca sporu zbiorowego. Spotkanie odbyło się w trybie mediacji z udziałem zgodnie wybranego przez strony mediatora w osobie pana Longina Komołowskiego.

   Przedmiotem sporu zbiorowego są wysunięte przez stronę społeczną żądania kolejnych podwyżek płac - tym razem w wysokości 250 złotych podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, co oznaczałoby podwyżkę brutto w wysokości do 460 złotych na pracownika. Według szacunku spółki koszt realizacji postulatów związkowców wyniósłby około 120 milionów złotych rocznie.
   Mediacje nie zostały zakończone. zarząd był gotów przystać na wzrost wynagrodzenia w mniejszej skali, możliwej do zaakceptowania w świetle sytuacji finansowej spółki, czyli średnio efektywnie 120 złotych brutto dla każdego pracownika. Propozycja ta odpowiada podwyżkom zaakceptowanych przez stronę społeczną w innych spółkach kolejowych.

- Jesteśmy zawsze gotowi do konstruktywnych rozmów ze stroną społeczną i poszukiwania kompromisu. Nie możemy jednak przystać na nieracjonalne żądania - mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

   W uzasadnieniu odmowy przyjęcia propozycji zarządu strona społeczna posłużyła się nieprawdziwą informacją dotyczącą rzekomych podwyżek wynagrodzeń członków zarządu PKP CARGO. Komitet Nominacyjny Rady Nadzorczej dokonał wprawdzie przeglądu wynagrodzeń zarządu spółki, a rada nadzorcza podjęła uchwałę o dostosowaniu poziomu tych wynagrodzeń do warunków rynkowych, jednak członkowie zarządu PKP CARGO nie przyjęli tych podwyżek. Dlatego, w świetle powyższych wyjaśnień, twierdzenie o podwyżkach wynagrodzeń członków zarządu jest całkowicie bezpodstawne.
   W latach 2011-14 pracownicy PKP CARGO uzyskali trzy istotne podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, których łączny koszt dla spółki do 2015 roku wyniósł ponad 565 milionów złotych. W ostatnich czterech latach średnie wynagrodzenie na jednego pracownika w PKP CARGO wzrosło o prawie 500 złotych. Niemal 90 procent pracowników spółki jest też objętych zawartym przed debiutem giełdowym Paktem Gwarancji Pracowniczych, w tym cztero- i 10-letnimi gwarancjami zatrudnienia. W ramach paktu pracownicy otrzymali również premię prywatyzacyjną i akcje pracownicze, które będą mogli sprzedać po 31 października br. Średnia wartość pakietu akcji w posiadaniu jednego pracownika wynosi - według bieżącego kursu akcji PKP CARGO - około 5 tysięcy złotych. Koszt pakietu prywatyzacyjnego dla pracowników PKP CARGO wyniósł ponad 200 milionów złotych. Dodatkowo, w 2014 roku zarząd zwiększył z 200 do 400 złotych gratyfikację dla wszystkich pracowników z okazji Święta Kolejarza.
   W 2015 roku w PKP CARGO przeprowadzono dwa programy dobrowolnych odejść. Jest to najbardziej przyjazna dla pracowników forma restrukturyzacji zatrudnienia. W ramach tych programów, oprócz ustawowej odprawy, pracownicy otrzymywali nawet do 36-krotności miesięcznego wynagrodzenia. Liczba chętnych do skorzystania z programu znacząco przekroczyła liczbę miejsc - prawie 600 osób nie otrzymało zgody pracodawcy na odejście z pracy, ze względu na konieczność zachowania płynności działania spółki i wysokiej jakości świadczonych usług. Koszt przeprowadzonych w spółce programów dobrowolnych odejść przekroczył 300 milionów złotych.

Ostatnio zmieniany w środa, 29 lipiec 2015 15:31
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe