Zaloguj się

Fundacja UPS finansuje transport pomocy humanitarnej ONZ dla uchodźców z Syrii

Fundacja UPS, filantropijne ramię UPS® (NYSE: UPS) współpracuje z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) i Światowym Programem Żywnościowym ONZ (WFP), zapewniając transport pomocy humanitarnej dla uchodźców znajdujących się w Grecji i na granicy Macedonii. 5 września dotarły tam przesyłki ze 163 tonami pomocy humanitarnej, wliczając w to 86 ton batonów wysokoenergetycznych, 30 tys. koców, 25 tys. karimat i 1 tys. lamp solarnych. Transport sfinansowała Fundacja UPS w ramach programu pomocy humanitarnej UPS Humanitarian Relief and Resilience.

   Ten najnowszy transport humanitarny odbył się w ramach trwającej od wielu lat współpracy między Fundacją UPS a UNHCR, WFP i innymi agencjami ONZ i organizacjami pozarządowymi. Jako partner UNHCR, UPS pozostaje w gotowości zapewniania wsparcia logistycznego przy niesieniu pomocy uchodźcom na całym świecie. Ponadto, Fundacja UPS wspiera organizację The Salvation Army, która wykorzysta otrzymane środki finansowe na pomoc uchodźcom docierającym do Rzymu.


 - Sytuacja uchodźców jest przejmująca i dotyczy naszej globalnej społeczności. Już dość dawno temu zaangażowaliśmy się we wspieranie partnerskich organizacji humanitarnych, dostarczając ratujące życie dobra ludziom i społecznościom znajdującym się w kryzysie - powiedział Eduardo Martinez, prezes Fundacji UPS.


   Fundacja UPS wspierała działania pomocowe dla syryjsko-irackich uchodźców przez ostatnie trzy lata, między innymi poprzez:
• Dostarczanie odzieży ochronnej i medycznej do Turcji dla organizacji non-profit Syria Relief & Development i zapewnianie pomocy rzeczowej lub wolontariackiej dla organizacji Medshare, w celu dostarczenia uchodźcom zaopatrzenia medycznego (2014)
• Współpracę z UNICEF przy wielu inicjatywach takich jak: zapakowanie i transport 17 kontenerów morskich z 23 400 zestawami ubrań zimowych dla syryjskich dzieci w Irbil w Iraku (2014); zorganizowanie przelotów czarterowych do Erbil w Iraku z artykułami przeznaczonymi dla ponad 40 000 uchodźców w Kurdystanie, takimi jak żywność lecznicza, namioty, karimaty, zestawy do uzdatniania wody czy apteczki (2013); zapakowanie i przewiezienie 180 000 sztuk odzieży w 20 000 zestawach ubrań zimowych, wliczając w to czapki, szaliki, rękawiczki, kurtki, bieliznę termoaktywną, skarpety i buty, do Libanu i północnego Iraku (2013)
• Udział w założeniu Kręgu Innowacji UNHCR (UNHCR Innovation Circle) i wprowadzenie programu UPS Relief Link w celu usprawnienia monitorowania dostaw przesyłek z pomocą humanitarną dla uchodźców na ostatnim etapie, aby zapewnić sprawiedliwe rozdzielenie produktów żywnościowych i innych (2013)
•  Współpracę z UNHCR przy transporcie 28 kontenerów, zawierających przenośne schronienia, karimaty, zbiorniki z wodą i koce do Gaziantep w Turcji, (2013)
•  Zapewnianie pomocy rzeczowej w postaci transportu 394 ton żywności, zaopatrzenia i odzieży zimowej dla syryjskich uchodźców jako wsparcie dla UNHCR (2013)
•  Współpracę z organizacją charytatywną Shelterbox USA przy przewozie 11 750 kg produktów pierwszej pomocy do Libanu (2013)
• Wysłanie wykwalifikowanych wolontariuszy - uczestników Kryzysowego Zespołu Logistycznego WFP, do południowej Turcji, w celu zbadania przepustowości portów, dróg i lotnisk na kluczowych trasach zaopatrzeniowych dla syryjskich uchodźców (2012).

   Program pomocy humanitarnej Fundacji UPS zapewnia społecznościom wsparcie we wszystkich fazach reagowania na katastrofy, od przygotowania niezwłocznej pomocy, aż po działania pokryzysowe. W 2015 roku Fundacja UPS przeznaczyła 10 milionów dolarów na wsparcie logistyczne i pomoc rzeczową w ramach inicjatyw nastawionych na wzmocnienie umiejętności zarządzania klęskami dzięki lepszemu przygotowaniu, reakcji i odnowie pokryzysowej. W 2014 roku Fundacja UPS uczestniczyła w realizacji 263 transportów do 43 różnych krajów w celu wsparcia działań pokryzysowych i naprawczych. Więcej informacji o programie pomocy humanitarnej Fundacji UPS można znaleźć pod adresem UPS.com/Foundation.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 28 wrzesień 2015 11:57
Zaloguj się by skomentować