Zaloguj się

Grupa Gefco przejmuje IJS Global

  •  IW
  • Kategoria: Logistyka

Grupa GEFCO, światowy gracz w sektorze logistyki dla przemysłu i europejski lider w dziedzinie logistyki motoryzacyjnej, podpisała umowę z funduszem private equity Nimbus przewidującą przejęcie holenderskiej spółki IJS Global, specjalizującej się w lotniczych i morskich usługach przewozowych.

   Profile działalności GEFCO oraz IJS Global wzajemnie uzupełniają się w zakresie wiedzy fachowej, obszarów geograficznych i portfeli klientów, co przyczyni się do wzrostu ich wartości dla wszystkich zainteresowanych podmiotów: klientów, partnerów, dostawców i pracowników. Obecne przejęcie, które w pełni wpisuje się w strategię rozwoju GEFCO i IJS Global, uczyni nowy podmiot preferowanym partnerem dla międzynarodowych wytwórców poszukujących szans rozwoju i podnoszących swoją konkurencyjność na rynku. Dzięki tej decyzji rozszerzy się oferta światowych usług logistycznych, nakierowana na optymalizację złożonych łańcuchów dostaw.
    Założona w 2004 roku spółka IJS Global jest firmą spedycyjną specjalizującą się w transporcie lotniczym i morskim. Jej siedziba mieści się w Amsterdamie. Obecnie IJS Global zatrudnia ok. 500 pracowników. W 2014 roku spółka odnotowała obroty rzędu 160 mln euro. Klienci mogą liczyć na dostęp do usług firmy na całym świecie, dzięki jej obecności w 16 krajach. Centra kompetencji IJS Global znajdują się w Wielkiej Brytanii, Holandii, Australii, Chinach i Azji Południowo-Wschodniej, jak również w USA. IJS Global cieszy się znakomitą reputacją wśród klientów dzięki niezawodności usług i jakości prowadzenia stosunków handlowych. Firma działa w różnych sektorach, m.in.: farmacji, pomocy humanitarnej, nowych technologii, ropy naftowej i gazu, lotnictwa i mody.

   Znaczna komplementarność wiedzy i sieci
Sieć IJS Global w znacznym stopniu uzupełnia się z siecią Grupy GEFCO, która obejmuje czterdzieści krajów. Przejęcie w szczególności pozwoli GEFCO na rozszerzenie obecności w dwóch głównych obszarach spedycyjnych świata: w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej oraz w USA. Umożliwi również GEFCO powiększenie swojej sieci w Europie, dzięki zwiększonej obecności w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech, a jednocześnie wejście na rynek australijski. Poza większym zasięgiem geograficznym, GEFCO jeszcze bardziej usprawni swoje usługi logistyczne i transportowe dzięki doświadczeniu IJS Global w zakresie międzykontynentalnych usług spedycyjnych drogą lotniczą i morską. Połączenie wiedzy obu spółek wzbogaci ofertę rozwiązań logistycznych dla klientów międzynarodowych, od transportu multimodalnego poprzez magazynowanie, cła i przedstawicielstwo podatkowe, aż po zarządzanie zintegrowaną koordynacją coraz bardziej złożonych łańcuchów dostaw. Co więcej, portfel klientów IJS Global powiększy bazę GEFCO, przyspieszając dywersyfikację przy ciągłej koncentracji na kluczowej działalności logistycznej dla przemysłu. Przejęcie w pełni wpisuje się więc w strategię zewnętrznego rozwoju GEFCO. Strategia ta, poza międzynarodowym rozwojem i dywersyfikacją geograficzno-sektorową, ma na celu stworzenie warunków dla ambitnego wzrostu do roku 2020 i wzmocnienie pozycji spółki jako globalnego gracza w dziedzinie logistyki.

- Przejęcie IJS Global jest w pełni zgodne ze strategią rozwoju firmy. Pozwoli ono GEFCO na polepszenie swojej pozycji preferowanego partnera dla międzynarodowych przedsiębiorstw przemysłowych. Nasza misja polega na tworzeniu wartości dodanej w łańcuchach dostaw naszych klientów, co przełoży się na ich zwiększony rozwój i poprawę konkurencyjności - powiedział Luc Nadal, prezes zarządu GEFCO.

   Przedsięwzięcie dla przemysłu tworzące wartość dodaną dla wszystkich podmiotów zainteresowanych
Połączenie GEFCO i IJS Global to dla klientów i partnerów biznesowych obu spółek możliwość skorzystania z bezpośredniego dostępu do głównych kanałów przepływów handlowych: handlu pomiędzy obszarem Azji Południowo-Wschodniej a USA; handlu wewnętrznego w Azji Południowo-Wschodniej, a także wymiany pomiędzy Europą a Azją Południowo-Wschodnią. W Europie Grupa posiada Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) i może działać w ponad 150 krajach z połączeniami w ponad 350 kierunkach, co pozwala jej zaoferować swoim głównym przedstawicielom i dostawcom nowe możliwości w zakresie handlu.

- Z zadowoleniem dołączamy do Grupy GEFCO, światowego lidera logistyki o wysokiej wartości dodanej. Sieci obu spółek uzupełniają się wzajemnie, co w znaczący sposób przyczyni się do wzbogacenia oferty naszych usług na wszystkich kluczowych rynkach świata. Z niecierpliwością oczekujemy połączenia wiedzy i doświadczenia naszych zespołów, które pomoże nam w dalszym rozwoju - powiedział Sjoerd Van Loon, dyrektor generalny IJS Global.

   Poszerzenie wiedzy w zakresie logistyki i znajomości sektora w połączeniu z działalnością Grupy GEFCO na skalę globalną niesie ze sobą również szanse na dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwój zespołów IJS Global oraz GEFCO.

   Korzystne warunki dla pomyślnego zrealizowania operacji i integracji obu firm
Wzajemne uzupełnianie się sieci, wiedzy i klientów obu przedsiębiorstw ułatwi połączenie operacyjne i handlowe IJS Global i GEFCO. Ponieważ zespoły obu firm cechują się tak samo wysoką kulturą pracy i niezawodnością, bardzo szybko przekują tę operację w sukces. Po zakończeniu operacji przejęcia IJS Global, całość międzynarodowej działalności spedycyjnej GEFCO (w segmencie Overseas) będzie zarządzana przez Sjoerda Van Loona, obecnego Dyrektora Generalnego IJS Global.

- Mamy wszelkie atuty, aby stać się ważnym graczem na arenie międzynarodowej dla wszystkich naszych międzynarodowych klientów przemysłowych. Jestem przekonany, że nasze zespoły - IJS Global oraz GEFCO - zademonstrują swoje kwalifikacje i profesjonalizm, wsłuchując się w potrzeby naszych klientów i spełniając je - podkreśla Luc Nadal.

   Nowy stan rzeczy zacznie obowiązywać po spełnieniu zwyczajowych formalności prawnych.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 29 październik 2015 13:59
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe