Zaloguj się

Szkolenia z prawa celnego w ramach współpracy DHL Express z Izbą Celną

  •  IW
  • Kategoria: Edukacja

DHL Express, dostawca i ekspert w dziedzinie międzynarodowych usług logistycznych oraz Izba Celna kontynuują współpracę w kierunku udoskonalania procesów celnych w obsłudze klientów. Przejawem współdziałania jest nie tylko wzajemna efektywna koordynacja gospodarczych procedur celnych, ale również zapewnienie przez organ administracji celnej pracownikom DHL Express udziału w cyklu profesjonalnych szkoleń, m.in. z przepisów celnych oraz regulacji prawnych w międzynarodowym obrocie handlowym.

- Aktywne wspieranie przedsiębiorczości to zadanie nie mieszczące się w stereotypowym obrazie Służby Celnej, ukierunkowanej poprzednio przede wszystkim na pobór opłat celnych oraz walkę z przemytem. Bez uszczerbku dla funkcji fiskalnej, realizując naszą misję i wizję działania, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom środowiska biznesowego, tworząc warunki ułatwiające funkcjonowanie uczciwego biznesu. W naszej codziennej pracy jesteśmy otwarci na współpracę z wiarygodnymi przedsiębiorcami. Oferujemy możliwość skorzystania z tzw. szkoleń w ramach „profilaktyki merytorycznej”. Współpraca w obszarze edukacji wpływa korzystnie - poprzez efekt synergii - zarówno na poprawę wizerunku Służby Celnej, jak również na prawidłowość obrotu towarowego - powiedział przedstawiciel Wydziału Obsługi Przedsiębiorców Izby Celnej w Warszawie.

- Uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów Izby Celnej, nasi pracownicy podnoszą kwalifikacje zawodowe i swoje kompetencje, które z powodzeniem wykorzystują w codziennej obsłudze klientów, służeniu im pomocą i świadczeniu usług wysokiej jakości. To dla naszych klientów doskonalimy procesy, uczymy się i zmieniamy - dodała Agnieszka Błaś, dyrektor ds. operacji międzynarodowych w DHL Express.

   DHL Express posiada certyfikat AEO (Authorised Economic Operator) - Upoważnionego przedsiębiorcy. Szeroko korzysta z udogodnień i uproszczeń w międzynarodowym obrocie towarowym, reprezentując przed organami celnymi swoich klientów. To wymaga od pracowników DHL Express, na co dzień współpracujących z organami celnymi, profesjonalnego przygotowania zawodowego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zakresie obsługi celnej klientów. Biorąc udział w szkoleniach z zakresu prawa celnego, mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy, kompetencji oraz nabycia nowych umiejętności. Korzystając z udogodnień i uproszczeń w procedurach celnych, a także dzięki szerokim kompetencjom pracowników, DHL Express może oferować nowe, korzystne rozwiązania dla biznesu przesyłek międzynarodowych, współtworząc nową jakość obsługi celnej podmiotów gospodarczych w obrocie handlowym.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 22 luty 2016 08:18
Zaloguj się by skomentować