Zaloguj się

Według DHL ekonomia współdzielenia reorganizuje usługi logistyczne

Usługi logistyczne będą odgrywały istotną rolę w kształtowaniu ekonomii współdzielenia. DHL ujawnia w swoim najnowszym raporcie trendów (Trend Report), że korzystanie z platform cyfrowych i modeli biznesowych tworzonych wokół procesów współdzielenia, nie zaś posiadania zasobów, jest istotną szansą dla logistyki na przyszłość. Raport "Sharing Economy Logistics - Rethinking Logistics with access over ownership" dostarcza wiele informacji ułatwiających zrozumienie zasad ekonomii współdzielenia, wiedzy o praktykach stosowanych w jej ramach przez inne organizacje oraz prezentuje praktyczne zastosowanie tejże ekonomii w łańcuchu wartości logistycznych.

- Koncepcja współdzielenia nie jest niczym nowym, bo dzisiaj ludzie mogą współdzielić zasoby i korzystać z szybkiego ich udostępnienia na skalę globalną obejmującą trzy miliardy użytkowników smartfonów na całym świecie. Oczywiście na początku współdzielono zasoby wysokiej wartości, takie jak pokoje czy samochody, lecz dzisiaj koncepcję leżącą u podstaw tego procesu można zastosować niemal wszędzie - mówi Matthias Heutger, starszy wiceprezes ds. strategii, marketingu i rozwoju, DHL Customer Solutions & Innovation. - Dostawcy usług logistycznych mogą tak naprawdę czerpać korzyści ze współdzielenia własnych zasobów i upraszczać proces wymiany towarów, których transport jest poważnym wyzwaniem dla spedytorów. Cyfrowe platformy współdzielenia zapewniają szybki dostęp do zasobów udostępnianych w sieciach użytkowników, w tym - między innymi - pokojów hotelowych, taksówek, sprzętu budowlanego, sprzętu AGD, a nawet osobistego czasu lub umiejętności konkretnych osób. Dostawcy usług logistycznych mogą korzystać z takich zmian za sprawą oszczędniejszego wykorzystania przestrzeni magazynowej, wydajniejszych metod transportu i dostawy lub poprzez elastyczniejsze modele kadrowe. 

   Na czym polega współdzielenie?
Najnowszy Trend Report zawiera wytyczne dotyczące zasad procesu współdzielenia i modeli biznesowych leżących u jego podstaw, a także wnioski dotyczące najlepszych praktyk kilku branż, od których sektor usług logistycznych może się wiele nauczyć. W ekonomii współdzielenia, użytkownicy (pojedyncze osoby lub organizacje) uzyskują tymczasowy dostęp do zasobów, usług lub zdolności należących do innych osób i nie w pełni wykorzystanych. Zapewnia to nie tylko maksymalny zwrot z inwestycji poprzez lepsze wykorzystanie, ale także dodatkowe źródło dochodów, prowadząc do tworzenia nowych zasobów przy jednoczesnym, częstszym wykorzystaniu zasobów bieżących. PricewaterhouseCoopers wskazał pięć kluczowych sektorów współdzielenia zasobów o wysokim potencjale wzrostu - podróżowanie, współdzielenie pojazdów, finanse, rekrutacja oraz strumieniowa transmisja muzyki i obrazu. Spółka prognozuje, że sektory te same zwiększą wartość ekonomii współdzielonej z 15 mld dol. w 2014 roku do 335 mld dol. w 2025 roku.
   Współdzielenie nie jest niczym nowym dla logistyki. Na samym początku DHL był pionierem crowdsourcingu, oferując prywatnym podróżnym darmowe bilety lotnicze w zamian za udostępnienie limitu bagażowego na potrzeby transportu ważnej dokumentacji przewozowej. Dostarczając oryginalną kopię listu przewozowego drogą lotniczą (przed dostarczeniem kontenerów drogą morską), innowacyjna usługa DHL skróciła znacząco odprawę celną i położyła fundamenty pod sektor przesyłek ekspresowych.

   Nowe podejście do logistyki w ekonomii współdzielenia
Wszechobecny dziś proces współdzielenia zasobów z użyciem platform cyfrowych oraz zapewniania dostępu w oparciu o użytkowników (crowed-based access) przyczyniają się do powtórnego zdefiniowania koncepcji "współdzielenia" i ukształtowania na nowo przyszłości sektora usług logistycznych. Współdzielenie przestrzeni magazynowej, zdolności transportowych, danych operacyjnych i kadr to tylko kilka przykładów prawidłowego zastosowania ekonomii współdzielenia w sektorze usług logistycznych. Można ją zastosować we wszystkich częściach łańcucha wartości logistycznych, aby zwiększyć lub zmienić operacje logistyczne. Na przykład, badania wykazały, że jedna na cztery ciężarówki jeżdżące po drogach w USA lub UE jest pusta lub załadowana tylko w połowie. Platformy cyfrowe zapewniają codziennie natychmiastowy przegląd dostępności i opcje udostępnienia wolnej przestrzeni ładunkowej w niemal każdej ciężarówce, włącznie z małogabarytowymi pojazdami dostawczymi i samochodami prywatnymi. Dzięki Saloodo! - uruchomionej niedawno platformie usług spedycyjnych - DHL już teraz radzi sobie doskonale ze współdzieleniem niewykorzystanej przestrzeni. Platforma ta korzysta z globalnej sieci użytkowników smartfonów i komunikacji w czasie rzeczywistym, aby docierać do szerszej rzeszy nadawców przesyłek i czerpać w ten sposób korzyści z nadmiernych mocy produkcyjnych.
   Magazyny obsługujące wielu klientów wspierają niezależnych dostawców usług logistycznych w generowaniu ekonomii na dużą skalę, konsolidując procesy realizacji zadań, popytu i know-how pomiędzy wieloma klientami w ramach pojedynczej lokalizacji. Mając na uwadze wzorcową koncepcję współdzielenia przestrzeni w branży hotelarskiej, współdzielenie przestrzeni magazynowej byłoby korzystne pod względem finansowym jak i wydajnościowym. Ta obiecująca szansa stworzenia nowych firm nie jest jednak pozbawiona przeszkód. Kwestie takie jak odpowiedzialność, przejrzystość, ubezpieczenie i zapewnienie kadry pracowniczej wymagają omówienia. Jeszcze większym wyzwaniem jest dynamika innowacji technologicznych i zmian społecznych, które często zachodzą szybciej niż ramy regulacyjne.

- Współpraca pomiędzy firmami i decydentami politycznymi jest konieczna do zapewnienia rozwoju w sposób pozytywny i wydajny - stwierdza Heutger. - Idealne umiejscowienie usług logistycznych, umożliwiające czerpanie korzyści z tego trendu, będzie odgrywało kluczową rolę w kształtowaniu ekonomii współdzielenia i w przeredagowaniu reguł tworzenia wartości.

 CAŁY RAPORT

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 15 maj 2017 13:25
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe