Zaloguj się

Grupa Raben ze światowym standardem GS1

Grupa Raben wdrożyła niezależny, globalny standard komunikacyjny GS1 XML służący do elektronicznej wymiany informacji pomiędzy kontrahentami. Wprowadzenie jednolitego standardu przyczyni się do obniżenia kosztów oraz skróci czas integracji systemów między partnerami biznesowymi.

Implementacja globalnego standardu GS1 XML sprawia, że zlecenia i inne komunikaty transportowe otrzymywane i przekazywane przez Grupę Raben mają jednolitą postać. Za sprawą stosowania nowego standardu firma poprawiła efektywność, dzięki automatyzacji procesu oraz zminimalizowała ryzyko wystąpienia błędów występujących przy generowaniu i analizie dokumentów transportowych.

Korzyści z wprowadzenia GS1 XML:
- skrócenie integracji systemów między partnerami biznesowymi,
- obniżenie kosztów projektów EDI (elektronicznej wymiany dokumentów),
- zwiększenie przejrzystości transakcji elektronicznych,
- przyspieszenie obsługi błędów związanych z nieprawidłowymi danymi w komunikatach transportowych.


- Operowanie standardami w elektronicznej wymianie informacji (EDI) niesie wymierne korzyści dla organizacji: skraca czas integracji, obniża jej koszt oraz sprawia, że proces integracji jest bardziej przewidywalny. Dobre standardy powinny być szczegółowo udokumentowane i zawierać jasne wskazówki wykorzystania. Powinny zarazem być ścisłe, aby minimalizować dowolność interpretacji, i elastyczne, aby nadążać za zmieniającymi się potrzebami rynku - komentuje Krzysztof Garstecki, EDI IT Manager w Grupie Raben. - W Grupie Raben wierzymy, że takim właśnie standardem w elektronicznej wymianie danych jest GS1 XML.


- Globalne doświadczenie GS1, bazujące na wdrożeniach w 112 krajach, w których działamy, pozwala nam lokalnie wdrażać innowacyjne rozwiązania, takie jak elektroniczna wymiana dokumentów w kontekście komunikatów transportowych. Grupa Raben za sprawą implementacji światowego standardu może oferować teraz bezproblemową i szybką integrację Klientów z własnym systemem IT. Wierzę, że to podstawa efektywnej komunikacji w łańcuchu dostaw - podsumowuje Agata Horzela , ekspert ds. standardów GS1 w branży TSL.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 26 wrzesień 2017 12:46
Zaloguj się by skomentować