Zaloguj się

DSV Road z SQAS

W listopadzie 2017 r. DSV Road po raz kolejny pozytywnie przeszedł audyt stanu bezpieczeństwa transportu artykułów chemicznych. Badanie objęło swoim zakresem m.in. warunki kontraktowe oraz ich realizację, bezpieczeństwo informacji i obiektów oraz kontrolę dostępu.

   Safety & Quality Assessment System (SQAS) to narzędzie służące badaniu i określaniu poziomu bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych, podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi oraz artykułami niebezpiecznymi podlegającymi Umowie Europejskiej ADR. Badaniu temu poddają się firmy z branży TSL pracujące na rzecz producentów chemicznych - dystrybutorzy, magazyny, transport drogowy, czy terminale przeładunkowe.

- Celem badania było potwierdzenie, że w ramach wykonywania usług transportu artykułów chemicznych i niebezpiecznych ADR spełniamy rygorystyczne wymogi organizacyjne, jakościowe, bezpieczeństwa w zakresie ochrony pracowników, podwykonawców oraz środowiska. Dodatkowo badaniem został objęty także obszar bezpieczeństwa żywności w transporcie - mówi Rajmund Pardej, starszy specjalista ds. jakości, ryzyka i bezpieczeństwa w DSV Road.

   Badanie SQAS przeprowadzane jest cyklicznie co 3 lata, a w tym roku odbyło się ono w oparciu o nowy zakres, rozszerzony m.in. o zagadnienia z obszaru CSR, środowiska oraz bezpieczeństwa. Dzięki wprowadzaniu szczegółowych branżowych wymagań, zwiększających liczbę i obszar elementów kontrolowanych, SQAS powoduje poprawę bezpieczeństwa prowadzonych operacji.

- Warto zaznaczyć, że powtórne badanie SQAS, przeprowadzone w tym roku w DSV Road pozwoliło nam nie tylko zakończyć ten proces z pozytywnym rezultatem, ale także podnieść nasze wyniki zgodności względem wymienionych wymagań - podkreśla Rajmund Pardej, DSV Road.

   Dzięki wdrożeniu Systemu Bezpieczeństwa i Oceny Jakości wg standardu SQAS, DSV Road potwierdza realizację wysokich standardów bezpieczeństwa oraz spełnianie wymagań obecnych i potencjalnych klientów w trakcie realizacji przewozów produktów chemicznych i ADR.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 28 grudzień 2017 14:53
Zaloguj się by skomentować