Zaloguj się

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

 Prezesem zarządu PKP CARGO S.A. został Czesław Warsewicz.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 26 marca 2018 r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO S.A. z dniem 27 marca 2018 r. Czesława Warsewicza, powierzając mu funkcję prezesa zarządu oraz Leszka Borowca, powierzając mu funkcję członka zarządu ds. finansowych.

Czesław Warsewicz z wykształcenia jest ekonomistą, ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing, następnie prowadził pracę naukowo-badawczą w Katedrze Zarządzania Strategicznego SGH na Podyplomowych Studiach Doktoranckich w zakresie venture capital i private equity. Uczestnik pierwszej polskiej edycji programu AMP - Advanced Managemet Program, organizowanego przez IESE Business School w Barcelonie. Specjalista w zakresie transportu i zarządzania. W latach 1994-1999 związany z sektorem prywatnym, w tym m.in. z: Raab Karcher Energieservice Sp. z o.o, EVIP Internacional Sp. z o.o. Od 1997 r. przez 9 lat związany z giełdową grupą kapitałową Rolimpex, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu. W latach 2006-2009 prezes zarządu PKP Intercity S.A. W latach 2009-2013 dyrektor biura spółki Patentes TALGO, czołowego producenta taboru kolejowego w Europie. Od 2013 r. jest dyrektorem zarządzającym - członkiem rady dyrektorów spółki Miller Graphics AB. W latach 2015- 2018 pełnił funkcję członka rady nadzorczej PKP CARGO S.A.

Leszek Borowiec jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, specjalność zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność finanse i rachunkowość uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ponadto ukończył studia Executive MBA o profilu menedżerskim w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2001 roku jest adiunktem, wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim oraz kierownikiem Katedry Rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. W latach 2001-2010 związany z Zakładem Produkcji Cystern LDS Sp. z o.o., gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora finansowego. W latach 2010-2011 był ekspertem w Ernst & Young Business Advisory w zakresie rachunkowości zarządczej podmiotów działających  w obszarze publicznym i/lub regulowanym. W latach 2011-2013 pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora ekonomiczno-finansowego w Solino S.A. z Grupy ORLEN. W latach 2014-2018 związany z Grupą Poczty Polskiej, gdzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego pionem finansów, a w ostatnim czasie funkcję prezesa zarządu Pocztowych Usług Finansowych Sp. z o.o.

Ostatnio zmieniany w piątek, 30 marzec 2018 07:08
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe