Zaloguj się

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Panie przodem! Zmieniający się krajobraz logistyki

Kobiety stanowią obecnie około 20 proc. wszystkich pracowników w sektorze transportowym w Polsce i coraz częściej interesują się pracą w branży logistycznej. Przewiduje się, że w obliczu zachodzących zmian i ewoluujących potrzeb klientów, ich liczba będzie z każdym rokiem rosła, a różnorodność płciowa stanie się jeszcze bardziej istotna w rozwoju branż.

Kobieca twarz logistyki

Marcowe święto kobiet zachęca do spojrzenia z ich perspektywy na świat, w tym gospodarkę i biznes. Kobiety odgrywają coraz większą rolę w branży logistycznej, która dotychczas była uważana za sektor zdominowany przez mężczyzn. I choć praca mężczyzny jako magazyniera lub kierowcy może być pierwszym skojarzeniem z logistyką, nie możemy zapominać o całym zapleczu organizacyjno-operacyjnym, gdzie znakomitą większość stanowisk zajmują kobiety. Co ciekawe, coraz więcej Pań jest też zatrudnianych na stanowiskach wcześniej typowo męskich, jak wspomniany kierowca. Panie stanowią w logistyce już 47% ogółu zatrudnionych[1].

Polki w zarządach i radach nadzorczych firm

Pomimo wysiłków zmierzających do zwiększenia różnorodności płciowej w biznesie kobiety nadal stanowią zdecydowaną mniejszość w zarządach i radach nadzorczych firm, a tempo zmian jest rozczarowująco wolne. Według danych 30% Club Poland na koniec 2023 roku udział pań w tych gremiach w 140 największych spółkach notowanych na GPW wyniósł 18 proc. To zaledwie o 0,8 pkt proc. więcej niż w 2022 roku. W ubiegłym roku przybyło wprawdzie spółek, w których władzach kobiety stanowią co najmniej 30 proc., ale jednocześnie wzrosła też liczba takich podmiotów, które nie mają żadnej kobiety we władzach. Z kolei z raportu PIE „Biznes na wysokich obcasach” wynika, że w firmach w UE kobiety stanowią 34 proc. członków zarządów, a w Polsce, w zależności od badań, jest to między 22 a 27 proc. (globalny wskaźnik wynosi 20 proc.).

Geis PL wzmacnia kadrę zarządzającą

Geis PL ogłosił kluczowe zmiany w najwyższym kierownictwie od 1 lutego 2024 roku. Nowym Dyrektorem Zarządzającym został dr inż. Grzegorz Lichocik. Z tym samym dniem dotychczasowy Dyrektor Operacyjny Geis PL, Paweł Golec, został powołany na stanowisko Prokurenta. Zmiany te następują po ubiegłorocznym przejęciu austriackiej spółki Quehenberger i wyraźnie pokazują dynamikę i sukces rozwoju całej Grupy Geis.

DACHSER inwestuje w młodych pracowników

DACHSER w Niemczech rozpoczyna swój cykl szkoleniowy skierowany do młodych pracowników. We wszystkich lokalizacjach w kraju firma zatrudnia ich łącznie 744 – to o ponad 100 więcej niż w ubiegłym roku. Z tej grupy 708 osób rozpoczęło szkolenie w jedenastu różnych zawodach przemysłowych i handlowych. Pozostałych 36 osób to studenci, którzy w październiku rozpoczną różne programy studiów dualnych, łączących studia i pracę w DACHSER, z czego jedna z nich będzie odbywała staż.

Logistyka to dosłownie młoda branża

Branża logistyczna intensywnie rozwija się od lat. Potrzebuje zarówno doświadczonych pracowników, jak i młodych, otwartych na nowe wyzwania. Jak przekłada się to na zatrudnienie w sektorze TSL i czy jest to stały trend? Komentarza udziela Damian Guzman, zastępca dyrektora generalnego Gremi Personal.

PKP CARGO S.A. z nowym Prezesem

Rada Nadzorcza powołała Dariusza Seligę na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. Podjęta została też uchwała o powołaniu do zarządu na kolejną kadencję Zenona Kozendry i powierzeniu mu ponownie funkcji Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników.