Zaloguj się

Zagraniczni klienci branży TSL lepszymi płatnikami niż Polacy

W zeszłym roku Hussar Transport S.A. zrealizowała aż 84% międzynarodowych przewozów. Spółka przeprowadziła analizę struktury płatności swoich klientów w kraju i za granicą, z której wynika, że dużo mniej opóźnień generują zagraniczni kontrahenci.

   Hussar Transport S.A. przeanalizowała czas rozliczeniowy, który kontrahenci mają na uregulowanie należności po wystawieniu FV. Firmy zagraniczne mają sumarycznie 57 dni na wpłatę należności, w Polsce jest to 45 dni. Jak ocenia spółka, w najbardziej komfortowym położeniu pod tym względem są klienci z Włoch, których okres rozliczeniowy wynosi ponad 60 dni od końca miesiąca. Dane Hussar Transport wskazują też, że największe opóźnienia w płatnościach generują podmioty operujące na rynku włoskim i niemieckim. Analiza wysokości zadłużenia polskich i zagranicznych firm wykonana przez spółkę ujawniła też, że podmioty krajowe mają średnio 16 000 € długu, a zagraniczne 38 225 €. 
   Analiza Hussar Transport została opracowana w oparciu o dane dotyczące zrealizowanych przewozów w 2017 r. Jak podaje zarząd Spółki, jej wyniki potwierdzają założenia strategii opartej na kontynuacji ekspansji za granicą.

- Przedstawione dane jasno wskazują, że największe problemy związane z terminowością rozliczeń generują polskie podmioty. Wpisują się w ogólną diagnozę, jaką stawiają analitycy branży. Dlatego też, aby minimalizować ryzyko utraty płynności finansowej na skutek niewypłacalności naszych kontrahentów, staramy się realizować jak największą liczbę zleceń za granicą. Stąd też 84% wszystkich wykonanych przez nas przewozów z 2017 r. to zlecenia spoza naszego kraju. Skala działalności mniejszych uczestników rynku może im takie posunięcie skutecznie uniemożliwić, dlatego uważam, że branżę TSL czeka w najbliższym czasie głęboka konsolidacja, w efekcie której lokalni operatorzy zostaną wchłonięci przez graczy działających na skalę europejską - komentuje Paweł Pietrzak, prezes zarządu Hussar Transport S.A.

   Jak wskazuje zarząd Hussar Transport, jedną z najczęstszych form sztucznego przedłużania terminów płatności jest nieterminowe przesyłanie dokumentów transportowych. Problem z dotrzymaniem terminowej płatności na rynku TSL sprawił, że spółka Hussar Transport zaoferowała swoim przewoźnikom możliwość korzystania z skonta. Jego celem jest przyśpieszenie płatności. Skonto stanowi obniżenie procentowe wartości transakcji w zamian za terminową lub natychmiastową spłatę. Przewoźnicy mogą wybrać czas, w którym otrzymają środki za realizację zlecenia. Według skonta w Hussar Transport S.A. wpłata środków w ciągu 7 dni zostanie pomniejszona o 5% należności, a w przypadku 28 dni terminu wpłaty o 1,5%.

- Obecnie, prawie połowa naszych przewoźników korzysta z skonta. Zdecydowana większość decyduje się na wypłatę środków w ciągu 14 dni, z czego potrącone zostaje 3% należności. To coraz popularniejsze rozwiązanie, które znajduje się w ofercie różnych firm transportowych. Nie wszystkie jednak decydują się na płatność „od ręki”, a w Hussar mamy możliwość wypłaty już po 1 dniu od wykonanej usługi - mówi Paweł Pietrzak z  Hussar Transport S.A. - Mamy świadomość jak ważne jest utrzymanie płynności finansowej, dlatego w trosce o komfort naszych przewoźników wprowadziliśmy taką możliwość.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 21 maj 2018 12:46
Zaloguj się by skomentować