Zaloguj się

Nowoczesne lokomotywy dla PKP CARGO

Firma PKP CARGO SA zawarła umowę z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na naprawę 38 lokomotyw spalinowych serii ST44. Wartość umowy wynosi ponad 176 mln zł netto. Największy w Polsce przewoźnik towarowy podpisał także z PESĄ list intencyjny w sprawie budowy lokomotywy dwunapędowej (spalinowo-elektrycznej) i lokomotywy autonomicznej oraz umowę na dzierżawę od spółki Rail Capital Partners lokomotywy z modułem dojazdowym.

W wyniku przeprowadzonych napraw lokomotywy ST44 otrzymają m.in. nowy silnik, dający znaczne oszczędności w zużyciu oleju napędowego i oleju silnikowego. Zakres naprawy obejmuje również kompleksową modernizację kabiny maszynisty.

PKP CARGO SA jest zainteresowana wprowadzeniem do swojego parku taborowego lokomotyw dwunapędowych (spalinowo-elektrycznych), które mogą być zasilane zarówno ze spalinowego agregatu prądotwórczego, jak również z sieci trakcyjnej. Takie rozwiązanie pozwala na prowadzenie pociągu po liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych tą samą lokomotywą. W liście intencyjnym wyrażono ponadto zainteresowanie budową lokomotywy autonomicznej. W Europie są obecnie prowadzone intensywne prace projektowe w obszarze autonomicznych pociągów towarowych, a współpraca w tym zakresie pomiędzy firmą PESA i spółką PKP CARGO wpisywałaby się w proces budowy innowacyjnego transportu przyszłości. Podpisanie listu intencyjnego dowodzi, iż PKP CARGO S.A. i PESA nadają innowacyjnym rozwiązaniom dla transportu kolejowego znaczące miejsce w swoich planach i strategii.


Lokomotywa dwunapędowa wyeliminuje konieczność zmiany lokomotywy z trakcji elektrycznej na spalinową i odwrotnie, co pozwoli skrócić czas dostarczania towarów i obniżyć koszty przewozów. Ponadto nie będzie potrzeby angażowania dodatkowej lokomotywy do wykonywania manewrów na stacjach. Natomiast prace nad lokomotywą autonomiczną wpisują się zarówno w strategię unowocześniania naszego taboru, jak w proces implementacji innowacyjnych technologii – powiedział Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP CARGO SA.


W celu optymalizacji procesu przewozów w niektórych relacjach PKP CARGO SA  jest zainteresowana wykorzystaniem lokomotyw elektrycznych wyposażonych w tzw. spalinowy moduł dojazdowy, tj. niewielkiej mocy agregat prądotwórczy pozwalający na prowadzenie pociągów na krótkich odcinkach niezelektryfikowanych linii bocznic kolejowych, tj. przede wszystkim realizacji prac manewrowych przy załadunku oraz rozładunku na bocznicach kolejowych klientów.


W podpisanej umowie z Rail Capital Partners Sp. z o.o. – Spółki utworzonej przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz Państwowy Fundusz Rozwoju w celu wynajmu lokomotyw produkowanych przez PESA Bydgoszcz (tzw. pull taborowy) – PKP CARGO SA w formie krótkiego (jednomiesięcznego) pilotażu wydzierżawi jedną lokomotywę typu 111Ed (z rodziny lokomotyw Gama) z modułem dojazdowym w celu przeprowadzenia testów oraz oceny przydatności tego typu pojazdów do realizowanych przez Spółkę przewozów towarowych.


– To dla nas bardzo ważny moment, rozpoczynamy współpracę z PKP CARGO SA, największym polskim przewoźnikiem towarowym. Wspólne przedsięwzięcie PFR i PESA, czyli pull taborowy RCP, temu właśnie ma służyć - współpracy krajowych producentów i przewoźników. Jestem przekonany, że to początek długiej, wspólnej drogi naszych firm - podkreślił Ireneusz Kozłowski, Prezes Zarządu RCP.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe