Zaloguj się

Przewoźnicy optymistycznie patrzą w przyszłość, ale przed nimi duże wyzwania

Na europejskim rynku transportu drogowego umacnia się pozycja przewoźników. Ponad 80% firm przewozowych przewiduje, że do końca 2018 roku odnotuje wzrost obrotów. Zwiększające się zapotrzebowanie na transport, związane z rosnącą produkcją oraz niedobory kierowców, stanowią dla nich jednak coraz większe wyzwanie. 67% przewoźników uważa, że najefektywniejszym sposobem na dalszy rozwój biznesu jest cyfryzacja procesów logistycznych - takie wnioski płyną z badania "Dostępność, Stawki & Technologia: Europejskie Badanie Transportu Drogowego 2018", przeprowadzonego w maju 2018 roku przez Grupę Transporeon wśród ponad 1 000 europejskich firm przewozowych. Zagadnienia te zostaną szerzej omówione podczas dwóch konferencji Transporeon Logistic Dialogue 2018, które odbędą się w Poznaniu (25 października) oraz w Warszawie (15 listopada).

    Według badania "Dostępność, Stawki & Technologia: Europejskie Badanie Transportu Drogowego 2018", 37% firm spedycyjnych szacuje, że zamknie rok 2018 z ponad 5% wzrostem dochodów, a 43% ze wzrostem w granicach 1-5%. Wiąże się to ze stale zwiększającym się zapotrzebowaniem na transport w Unii Europejskiej, a także poziomem cen za usługi przewozowe. Barierą w rozwoju biznesu są jednak pogłębiające się niedobory kierowców, a także malejąca liczba dostępnych ciężarówek. Aby sprostać tym wyzwaniom, ponad połowa firm przewozowych planuje rozbudowanie swojej floty o dodatkowe samochody lub skorzystanie z pomocy podwykonawców. Aż 71% przewoźników poszukuje kierowców do pracy.

    Digitalizacja procesów logistycznych odpowiedzią na współczesne wyzwania rynku
- Z jednej strony silna pozycja firm przewozowych, a z drugiej ich problemy wynikające z braku ciężarówek i rąk do pracy przekładają się na znaczące zwiększanie się kosztów transportu - tendencja wzrostowa utrzymuje się od początku 2018 roku i jest dodatkowo napędzana przez rosnące ceny oleju napędowego. To wyjątkowo niekorzystna sytuacja dla całego rynku. Na szczęście coraz więcej firm rozumie, jak ogromnym wsparciem jest cyfryzacja procesów logistycznych. Ponad 2/3 przewoźników widzi szansę na rozwój biznesu dzięki odchodzeniu od pracy manualnej na rzecz inteligentnych systemów IT. Pozwalają one bowiem na ograniczenie zbędnych przerw w pracy kierowców, a także na optymalne wykorzystanie pojazdów poprzez redukcję pustych przewozów oraz optymalizację przestrzeni załadunkowej. 25% badanych przyznało, że odczuwa presję ze strony konkurentów używających technologii cyfrowych - mówi Daniil Klyuchnikov, dyrektor regionalny na Europę Wschodnią i Rosję w Grupie Transporeon.

    Z badania wynika, że inteligentne systemy IT sprawdzają się również w organizacji i zarządzaniu przetargami na przewozy.

- Ponad 1/3 badanych firm transportowych używa platformy e-sourcingowej Grupy Transporeon, aby rozwijać swój biznes. W tej grupie ponad 40% nawiązuje nowe kontakty z załadowcami poprzez moduł TiContract Tendering. Z kolei co czwarty usługodawca logistyczny uważa go za dodatkowy kanał sprzedaży. Już teraz poprzez naszą platformę ogłaszane są przetargi o łącznej rocznej wartości frachtów rzędu 56 miliardów złotych, umożliwiając ciągłą optymalizację sieci transportowej - komentuje Daniil Klyuchnikov.

   75/25 - wzorowy model współpracy
- W naszym badaniu zapytaliśmy także przewoźników, w jaki sposób pozyskują zlecenia z rynku. Okazuję się, że preferują oni mix kontraktów długoterminowych ze zleceniami pozyskiwanymi ad hoc, np. z rynku spotowego. Najbardziej popularny jest model, w którym 75% przewozów realizowanych jest na podstawie kontraktów, a 25% to zlecenia ad hoc - wskazała tak ponad połowa respondentów. W prawie ¼ firm spedycyjnych stosunek ten wynosi 50/50. Takie podejście jest korzystne zarówno dla przewoźników, jak i załadowców. Przyjmując dodatkowe zlecenia, przewoźnik może zoptymalizować zużycie floty i zredukować tzw. puste kilometry. Załadowcom natomiast rynek spotowy pozwala na znalezienie firmy przewozowej nawet w ostatniej chwili oraz na uzyskanie niższej stawki za wybrany transport - dodaje Daniil Klyuchnikov.

   Więcej informacji o wyzwaniach współczesnej logistyki i rozwiązaniach, które pozwolą zwiększyć potencjał przewoźników oraz całej branży TSL, będzie można uzyskać podczas konferencji Transporeon Logistic Dialogue 2018, 25 października w Poznaniu oraz 15 listopada w Warszawie.

    "Badanie Dostępność, Stawki & Technologia: Europejskie Badanie Transportu Drogowego 2018" zostało przeprowadzone przez Grupę Transporeon w maju 2018 roku. Wśród uczestników znalazło się ponad 1 000 europejskich przewozowych o różnej wielkości i skali działania, obsługujących rynki lokalne, zagraniczne lub oba jednocześnie oraz świadczących usługi w różnych branżach.

    Informacje o Transporeon Logistic Dialog 2018
Transporeon Logistic Dialogue 2018 to wydarzenie, które zapoczątkuje serię spotkań przedstawicieli firm produkcyjnych i przewoźników z ekspertami Grupy Transporeon. Będzie to platforma do dyskusji na temat kluczowych wyzwań branży, takich jak niska dostępność przewoźników, redukowanie kosztów czy zwiększanie efektywności za pomocą inteligentnych narzędzi IT. Konferencja odbędzie się 25 października w centrum biznesowym Concordia Design w Poznaniu oraz 15 listopada w restauracji Florian w Warszawie.
Więcej informacji o wydarzeniu: https://bit.ly/2QdP2Ft

Ostatnio zmieniany w piątek, 12 październik 2018 10:49
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe