Zaloguj się

Budynki posiadające akredytację BREEAM

  •  IW
  • Kategoria: Logistyka

Brytyjski system oceny zrównoważonego budownictwa BREEAM powstał w 1990 roku i był pierwszym takim systemem na świecie. Obejmuje oraz ocenia różne cykle życia, w tym nowy budynek, renowację oraz użytkowanie. BREEAM to wiodący światowy standard oceny zrównoważonego budownictwa, projektów zagospodarowania przestrzennego oraz infrastruktury.

Jako wydajny kosztowo sposób do wniesienia wartości w projekcie, BREEAM wspiera inwestorów, deweloperów, zespoły projektowe oraz budowlane i najemców w efektywniejszym użyciu zasobów naturalnych. Ocenia również procesy zakupowe, projekt, budowę oraz funkcjonowanie projektu budowlanego na podstawie parametrów wzorcowych. BREEAM dokonuje pomiarów zrównoważonego rozwoju w licznych kategoriach - od zużycia energii po aspekty ekologiczne.
Każda oceniana kategoria obejmuje szereg czynników, w tym wpływ projektu na środowisko oraz emisję dwutlenku węgla, trwałość oraz wytrzymałość projektu, przystosowanie do zmian klimatu oraz ochronę wartości ekologicznych i bioróżnorodności. W każdej kategorii, projekt otrzymuje punkty za spełnienie lub przewyższenie wartości wzorcowych. Końcową ocenę projektu ustala się na podstawie podsumowania poszczególnych wyników.
Oceny BREEAM wykonywane są przez niezależne, licencjonowane podmioty. Projekt podlega ocenie i uzyskuje akredytację w skali "Pass", "Good", "Very Good", "Excellent" oraz "Outstanding".
Prologis dąży do uzyskania statusu lidera zrównoważonego rozwoju poprzez projektowanie budynków w sposób minimalizujący straty oraz zużycie energii i wody. Firma zbudowała w Europie Środkowo-Wschodniej ponad 40 magazynów, które uzyskały certyfikaty BREEAM. W 2017 roku Prologis Park Prague-Rudna DC18 stał się pierwszym centrum logistycznym w Republice Czeskiej oraz zaledwie drugim budynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej, który otrzymał najwyższą ocenę BREEAM na poziomie "Outstanding".

Ostatnio zmieniany w piątek, 28 grudzień 2018 08:43
Zaloguj się by skomentować