Zaloguj się

Polska na 36 miejscu w światowym rankingu globalizacji DHL Global Connectedness Index

Z danych raportu "Global Connectedness Index" - szczegółowej analizy stopnia globalizacji przygotowanej przez DHL - mierzonej międzynarodowymi przepływami handlowymi, kapitałowymi, informacyjnymi i osobowymi, wynika że poziom globalizacji utrzymał się w Polsce (w porównaniu do raportu z 2015 roku) na tym samym poziomie.

Pod względem międzynarodowych przepływów Polacy są zdecydowanie najmocniej związani z Europą. Na 10 krajów, mających z Polską największe międzynarodowe połączenia, 8 to kraje europejskie. Na pierwszym miejscu znajdują się Niemcy, mające aż 34 proc. udziału w międzynarodowych przepływach Polski. Jest to jednocześnie wynik lepszy niż osiągnięty łącznie przez 7 kolejnych państw (druga Wielka Brytania osiągnęła poziom 8 proc.).

Europa na czele globalizacji
Pomimo narastających napięć antyglobalizacyjnych w wielu krajach, międzynarodowe połączenia osiągnęły w 2017 r. rekordowy poziom, ponieważ po raz pierwszy od 2007 r. znacznie nasiliły się transgraniczne przepływy handlowe, kapitałowe, informacyjne i ludzkie. Silny wzrost gospodarczy pobudził przepływy międzynarodowe, a kluczowe zmiany w polityce, takie jak podwyżki taryf celnych w USA, nie zostały jeszcze wprowadzone.
8 z 10 krajów, mających najwięcej powiązań międzynarodowych, znajduje się w Europie, co sprawia że jest to najbardziej zglobalizowany region świata, w szczególności w zakresie handlu i przepływu osób. Ameryka Północna, lider w dziedzinie przepływów kapitału i informacji, zajęła drugie miejsce, a kolejne Bliski Wschód i Afryka Północna. Pięcioma najbardziej globalnie powiązanymi krajami na świecie są: Holandia, Singapur, Szwajcaria, Belgia i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

- Zaskakujące jest to, że nawet po ostatnich korzyściach płynących z globalizacji, świat jest wciąż mniej powiązany niż większość ludzi sądzi - skomentował współautor raportu GCI Steven A. Altman, starszy pracownik naukowy w Wyższej Szkole Biznesu NYU Stern i dyrektor wykonawczy NYU Stern's Center for the Globalization of Education and Management. - Jest to bardzo ważne, ponieważ gdy ludzie przeceniają przepływy międzynarodowe, zazwyczaj bardziej się o nie martwią. Informacje zawarte w naszym raporcie mogą pomóc uspokoić te obawy i skupić uwagę na aktualnych propozycjach rozwiązań problemów społecznych związanych z globalizacją.

Na poziomie globalnym, raport GCI pokazuje na przykład, że tylko około 20 proc. produkcji gospodarczej na świecie jest eksportowane, około 7 proc. minut rozmów telefonicznych (w tym rozmów przez Internet) to rozmowy międzynarodowe, a tylko 3 proc. ludzi mieszka poza granicami krajów, w których się urodzili. Sprawozdanie obala również przekonanie, że odległość staje się powoli nieistotna. Większość krajów jest o wiele bardziej związana ze swoimi sąsiadami niż z odległymi narodami.

- Nawet jeśli świat dalej się globalizuje, wciąż istnieje ogromny potencjał. GCI pokazuje, że obecnie większość ruchów i wymian, które obserwujemy ma charakter krajowy, a nie międzynarodowy. Wiemy jednak, że globalizacja jest decydującym czynnikiem wzrostu i dobrobytu - mówi John Pearson, CEO DHL Express.

Gospodarki wschodzące pozostają mniej powiązane niż gospodarki rozwinięte
GCI ujawnia również ogromne różnice pomiędzy poziomami globalizacji w gospodarkach rozwiniętych i wschodzących. Gospodarki wschodzące handlują prawie tak intensywnie, jak gospodarki rozwinięte, ale rozwinięte są jednak ponad trzy razy bardziej zintegrowane z międzynarodowymi przepływami kapitału, pięciokrotnie z przepływami ludności i prawie dziewięciokrotnie w odniesieniu do przepływów informacji. Ponadto, podczas gdy liderzy z dużych rynków wschodzących stali się głównymi motorami napędowymi globalizacji na arenie światowej, postępy gospodarek wschodzących w nadrabianiu zaległości w zakresie globalnych powiązań utknęły w martwym punkcie.

Raport GCI stanowi pierwszą kompleksową ocenę rozwoju globalizacji w 169 krajach i terytoriach od czasów referendum Brexit w Wielkiej Brytanii i wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku.

PEŁNY RAPORT

Ostatnio zmieniany w piątek, 15 luty 2019 10:36
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe