Zaloguj się

Triggo wyjechał na ulice Warszawy

Triggo S.A., polska spółka pracująca nad - chronionym globalnymi patentami - miejskim pojazdem elektrycznym przeznaczonym dla usług współdzielonego transportu carsharing i robo-taxi, rozpoczęła testy drogowe. Pojazd został objęty ochroną ubezpieczeniową i uzyskał dopuszczenie do ruchu. W ciągu najbliższych miesięcy firma ukończy pierwszą serię pilotażową złożoną z 9 pojazdów, a w 2020 roku planuje rozpocząć produkcję I serii komercyjnej.

Kolejny etap rozwoju Triggo warszawska Spółka rozpoczęła testami na drogach publicznych. Start jazd był możliwy m.in. dzięki uzyskaniu polisy ubezpieczenia OC, której udzieliło PZU. Pierwsze wyniki testów są obiecujące. Zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi pojazd dobrze odnajduje się w wymagającym środowisku ruchu miejskiego. W szczególności pozwala na sprawne radzenie sobie w korkach ulicznych i na niewielkich przestrzeniach parkingowych. Kluczowe znaczenie ma tu opatentowana technologia zmiennej geometrii podwozia, która zachowując niewielkie wymiary Triggo, zapewnia pojazdowi stabilność przy każdej prędkości oraz pozwala na zabudowę bezpiecznej kabiny chroniącej kierowcę i pasażera.

- Start testów drogowych w Warszawie to ważny krok w rozwoju Triggo, będący logiczną kontynuacją realizowanych wcześniej testów w warunkach kontrolowanych. Uzyskamy dzięki niemu ważne wnioski i informacje zwrotne z użytkowania pojazdu w warunkach realnej eksploatacji. Kilkumiesięczne testy pozwolą nam na dalsze ulepszanie i dopracowanie konstrukcji. Zależy nam, aby przyszli użytkownicy końcowi mieli pozytywne, jedyne w swoim rodzaju wrażenia z jazdy naszym pojazdem. Jednocześnie pracujemy nad uzyskaniem homologacji i prowadzimy rozmowy z partnerami branżowymi, także w kontekście dostaw egzemplarzy I serii komercyjnej w 2020 roku - mówi Rafał Budweil, prezes zarządu i założyciel Triggo S.A.

Poza wyżej wymienionymi projektami, firma uczestniczy w postępowaniu patentowym w Indiach. Przyznanie ochrony na drugim pod względem liczebności ludności rynku na świecie może rozszerzyć obszar wyłączności spółki Triggo S.A. na tereny zamieszkałe przez blisko 4 mld osób. Firma utrzymuje plan przeprowadzenia oferty publicznej na GPW w Warszawie, co pomoże finansować budowę pierwszej serii komercyjnej Triggo i rozpoczęcie działań zmierzających do wdrożenia produkcji seryjnej.
Analizy eksperckie wskazują na dalszy systematyczny rozwój rynku aut elektrycznych i systemów współdzielenia transportu. Według Deloitte, w ciągu dwóch dekad, 50 proc. nabywanych aut będzie dysponowało napędem elektrycznym. Międzynarodowa Agencja Energii wskazuje, iż łącznie na świecie będzie wtedy poruszać się 0,3 mld egzemplarzy takich pojazdów. Ośrodek Keralla Research podkreśla, iż liczba osób użytkujących systemy carsharing w ciągu najbliższych 10 lat wzrośnie kilkukrotnie do 35 mln użytkowników, a flota pojazdów wyniesie 0,4 mln szt. Na zwyżkującą popularność pojazdów napędzanych napędami niekonwencjonalnymi wpływa niska szkodliwość dla środowiska naturalnego, rozwój technologii i infrastruktury oraz wsparcie publiczne.

- Śledząc trendy w branży motoryzacyjnej w Polsce i na rynkach zagranicznych widzimy przyspieszające zmiany polegające na: z jednej strony dostrzeganiu zalet i atutów pojazdów elektrycznych; z drugiej coraz szerszej popularyzacji systemów współdzielenia środków transportu. Przykładem są platformy carsharing coraz śmielej rozwijające się zarówno na świecie, jak i w kraju. Głęboko wierzymy natomiast, że prawdziwy przełom leży w usługach Robo-Taxi , powstających z połączenia wynajmu "na aplikację" z  automatycznym przebazowaniem pojazdów. Triggo jest projektowane pod kątem świadczenia takich usług i już na obecnym etapie jest gotowe do autonomizacji - podkreśla Rafał Budweil.  

Robo-taxi to przyszłościowy rynek usług przewozów osób, umożliwiający połączenie wysokiej nominalnej marży brutto obserwowanej w systemach carsharingowych, ze znaczącymi przychodami jednostkowymi (Uber, Bold itd.). Istotę stanowi autonomia sterowania, która pozwala znacząco zwiększyć średnią ilość przejazdów każdego z pojazdów i jednocześnie ograniczyć poziom zaangażowania kłopotliwej, manualnej pracy ludzkiej. Przewiduje się, że rynek usług Robo-taxi doświadczy znaczących, globalnych wzrostów wraz z legalizacją i upowszechnianiem się systemów autonomii sterowania. Triggo dysponuje systemem sterownia drive-by-wire, stanowiącym gotowy punkt wyjścia do instalacji modułów jazdy autonomicznej. Polskie prawodawstwo (Ustawa o Elektromobilności) już na obecnym etapie przewiduje możliwość testowania pojazdów autonomicznych w ruchu drogowym. Istnieje zatem realna szansa na wyprzedzenie działających w tych obszarach podmiotów zagranicznych.

- W chwili obecnej ponad 160 podmiotów, tylko w Europie, pracuje nad systemami automatycznego prowadzenia. Wśród nich będziemy szukać dostawcy systemu dla Triggo. Nasz pojazd idealnie wpisuje się w wymagania rynku Robo-Taxi, a przyznana międzynarodowa ochrona patentowa stwarza unikatowe perspektywy międzynarodowej komercjalizacji. Dodatkowym atutem jest usytuowanie naszego projektu w Polsce, europejskim kraju, który nadal jest bardzo konkurencyjny w obszarze prac projektowych i produkcji - uzupełnia Rafał Budweil.

Triggo stanowi unikatowy, w pełni elektryczny pojazd, dzięki swojej nowatorskiej konstrukcji łączący najlepsze cechy mobilności i łatwości parkowania jednośladów z bezpieczeństwem i komfortem niewielkich samochodów miejskich. Przełomową cechą technologii Triggo (oficjalny debiut pierwszego w pełni funkcjonalnego egzemplarza pojazdu odbył się na Kongresie 590 i Warsaw Motor Show w listopadzie 2018 r.) jest podwozie o zmiennej geometrii, które umożliwia poruszanie się w dwóch trybach: drogowym zapewniającym stabilność dla wysokich prędkości i manewrowym, miejskim w którym pojazd sprawnie manewruje w korkach i zajmuje bardzo niewiele przestrzeni parkingowej. Jego cechy czynią go idealnie dostosowanym do nadchodzących usług nowej mobilności miejskiej. Pojazd wykorzystuje m.in. innowacyjne sterowanie cyfrowe "Drive-by-Wire" oraz system wymiennych baterii, skracający przestoje związane z ładowaniem i uniezależniający pojazd od infrastruktury publicznych stacji ładowania.
Pojazd jest od podstaw realizowany przez polską myśl techniczną. Założenia i koncepcje Triggo są chronione międzynarodowymi patentami, aktualnie obejmującymi obszar zamieszkały przez przeszło 2,5 mld osób. Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie przyszłościowych usług współdzielenia środków transportu oraz elektromobilności na największych metropolitarnych rynkach europejskich, azjatyckich i amerykańskich. Potencjał Triggo wynika ze sprzedaży zarówno produktu, jak i licencji.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 16 maj 2019 09:05
Zaloguj się by skomentować