Zaloguj się

Wolne miejsca pracy w transporcie i gospodarce magazynowej

  •  oprac. IW
  • Kategoria: Logistyka

Prawie 50 tys. - tyle wynosi liczba nowych miejsc pracy utworzonych w transporcie i gospodarce magazynowej w 2018 r. - podaje GUS. To wzrost o niecałe 20 tys. w ciągu ostatnich 4 lat. Jest to niezwykła szansa rozwoju branży, a jednocześnie wyzwanie z zakresu bhp.

20 osób na jedno stanowisko
Według raportu Grupy Progres branża logistyczna jest w ścisłej czołówce specjalizacji 2018 r., w których chcieliby pracować kandydaci. Jednak pomimo dużego zainteresowania, w branży wciąż brakuje rąk do pracy. W poprzednim roku o jedno miejsce rywalizowało średnio 20 osób, a największym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska: specjalisty ds. logistyki, trenera procesów i operatora wózka widłowego. Jednocześnie, jak pokazują dane z kampanii "Jeden telefon i masz pracę" Grupy Progres, braki kadrowe będą wypełniać nie tylko rodzimi pracownicy, ale również obywatele Ukrainy - w 2018 r. aż 66 proc. z nich myślących o wyjeździe do Polski w celach zarobkowych deklarowało, że chciałoby podjąć w Polsce pracę w branży logistycznej: zarówno mężczyźni (42 proc.), jak i kobiety (58 proc.).  Badanie "Bezpieczeństwo w pracy w Polsce 2018" na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy pokazało, że wśród obywateli  Ukrainy transport i logistyka cieszy się dużym zainteresowaniem, a pracę w tej branży zadeklarowało 9 proc. respondentów badania.

Prawie 7 tys. wypadków w 2018 r.
Branża magazynowa i produkcyjna pod względem zatrudnienia jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się i nic nie wskazuje na to, aby doszło do spowolnienia. Obecnie w tej branży pracuje niemalże 3 mln osób, przede wszystkim w wieku do 25 lat. Jak podaje raport SEGRO i Randstad Polska "Rynek magazynowy i lekkiej produkcji - wyzwania i trendy w zatrudnieniu" z 2018 r. prawie 40 proc. pracodawców magazynowych i produkcyjnych planuje w najbliższych miesiącach pozyskać nowych pracowników. W większości będą to pracownicy fizyczni, w których pracy przestrzeganie zasad bhp powinno być szczególnie istotne.
Według danych GUS w 2018 r. w branży transportu i gospodarki magazynowej miało miejsce 6885 wypadków, w tym 33 ze skutkiem śmiertelnym. W porównaniu z 2017 r. widoczna jest niewielka poprawa zarówno jeśli chodzi o liczbę wypadków (6949), jak i wypadki ze skutkiem śmiertelnym (56). Jednocześnie, analizując dane z poprzednich lat, można zauważyć, że wielkość zatrudnienia w branży jest wprost proporcjonalna do wzrostu wypadkowości.

Potencjalne zagrożenia w magazynie i ich zapobieganie
- Uszkodzenia systemów regałów wysokiego składowania, zagrożenia wynikające z nieodpowiedniej organizacji ruchu wewnątrzzakładowego, kolizje wózków jezdniowych z infrastrukturą magazynową - to tylko kilka potencjalnych niebezpieczeństw, mogących mieć miejsce podczas pracy w magazynie. Według badania przeprowadzonego przez CIOP najwięcej wypadków przy pracy powoduje nieprawidłowe zachowanie się pracownika, które najczęściej jest wynikiem niewiedzy. W przypadku cudzoziemców, problem ten może przybierać na sile. Podstawą w każdym magazynie powinno być przeprowadzanie szkoleń bhp skrojonych na miarę zakresu obowiązków pracownika, gdzie wiedza teoretyczna jest uzupełniana praktycznymi ćwiczeniami, a całość jest prowadzona w sposób przystępny i zrozumiały. Jak się bowiem okazuje, w przypadku obcokrajowców, największym problemem dotyczącym szkoleń bhp jest bariera językowa - podaje raport "Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2018".

- Zatem niezwykle istotna jest również jasna i uniwersalna komunikacja wewnątrzzakładowa. Na przykład przedstawienie informacji o potencjalnych niebezpieczeństwach w formie piktogramów, może uchronić pracownika od wypadku, a nawet uratować mu życie - zauważa Przemysław Lewicki, kierownik ds. BHP i zarządzania ciągłością biznesu DHL Exel Supply Chain.

Pracownicy są świadomi swojego wpływu na bhp w miejscu pracy
Polacy pracujący w branży logistycznej i transportowej z reguły są świadomi odpowiedzialności, jaka spoczywa na każdym pracowniku za zdrowie i życie swoje oraz innych osób. Według danych z raportu "Bezpieczeństwo Pracy w Polsce" z 2017 r., spośród badanych branż w małych i średnich przedsiębiorstwach, pracownicy tego sektora deklarują, że są świadomi własnej roli, jako podmiotów wywierających największy wpływ na bezpieczeństwo w swojej firmie (83 proc.).

- To bardzo dobra informacja, że pracownicy są świadomi wagi własnego wpływu na stan bhp w swoim miejscu pracy. Pracodawcy nie powinni spoczywać na laurach i w dalszym ciągu sukcesywnie uświadamiać zatrudniane osoby, jak ważne jest zachowanie zasad bhp w pracy i stale motywować do ich przestrzegania. Pamiętajmy, że podstawą w procesie zarządzania bezpieczeństwem jest profilaktyka, w tym zapewnianie odpowiednich warunków pracy. Mamy wysoko postawioną poprzeczkę, bo jako kraj z tak rozwiniętą branżą logistyczną, a zarazem z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi tego sektora, powinniśmy stawiać sobie za cel kreowanie standardów bhp w tej dziedzinie w skali międzynarodowej - mówi Marek Maszewski, dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A., członek Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 11 czerwiec 2019 11:59
Zaloguj się by skomentować