Zaloguj się

Zwinne zarządzanie sposobem na wdrożenie WMS

  •  oprac. IW
  • Kategoria: Logistyka

Firma Aluprof S.A., należąca do Grupy Kapitałowej Kęty S.A., rozwija współpracę z wiodącym w Europie dostawcą systemu WMS Consafe Logistics. Do zakładu w Bielsku-Białej, który od 2014 roku korzysta z systemu Astro WMS®, dołączy zakład w Opolu. Wdrożenie zostanie przeprowadzone trzyetapowo, a jego finał zaplanowano na początek 2020 roku.

Zakład w Opolu, produkujący m.in. komponenty do produkcji rolet aluminiowych, bram garażowych i przemysłowych, moskitier, rolet tekstylnych, czeka nie tylko duża zmiana, ale przede wszystkim wiele korzyści. Już samo odejście od papierowych list kompletacyjnych zaoszczędzi 7-8 godzin dziennie, a nowy system pozwoli na pełną kontrolę procesów i stworzy jasny obraz zadań do wykonania w magazynie. Wraz z wdrożeniem WMS usprawniona zostanie kwestia obsługi stałych nośników do przechowywania towaru wykorzystywanych wewnątrz magazynu, która do tej pory stanowiła duże wyzwanie. Około 95 procent całej produkcji stanowi towar dłużycowy przechowywany w stalowych koszach. Tego typu nośników jest łącznie ponad 7 tysięcy. Nośniki te krążą pomiędzy zakładem a klientami i kooperantami. Nowa funkcjonalność da pełną kontrolę nad nośnikami poprzez nadanie każdemu z nich unikalnego ID.

- System Astro WMS® będzie obsługiwał ten proces w specjalnym module Container Unit. Dzięki wdrożeniu tej funkcjonalności w połączeniu z dodatkową aplikacją, pozwalającą na ewidencję nośników podczas dostaw u klientów zakładamy radykalną poprawę rotacji nośników i oszczędności związane z zakupem nowych - mówi Arkadiusz Zawadziński, kierownik projektu w Aluprof S.A. w Opolu.

Dodatkowa funkcjonalność, która zredukuje nakład pracy i poprawi wydajność, to moduł Slotting odpowiadający za proces analizy oraz automatycznej korekty rozlokowania towaru w magazynie. Udogodnieniem, z którego skorzysta również Aluprof, jest narzędzie Performance Manager ułatwiające osobom zarządzającym magazynem podejmowanie szybkich decyzji dotyczących wydajności na podstawie informacji przekazywanych do systemu w czasie rzeczywistym, jak np. obłożenie pracą czy kalkulacje średniej prędkości realizacji zadań w poszczególnych procesach. Warty uwagi jest również sam sposób wdrożenia systemu Astro WMS®. Zastosowano podejście nawiązujące do zwinnego zarządzania projektem (ang. agile project management), które zakłada dostarczenie rozwiązania w sposób iteracyjny. Wymaga to ścisłej współpracy i większej elastyczności niż przy podejściu tradycyjnym, ale dzięki temu pracownicy mają okazję lepiej zapoznać się z systemem i być w pełni przygotowanym na etap startu produkcyjnego. Zakres implementacji Astro WMS® jest bardzo rozległy i wymaga dużych nakładów pracy oraz czasu poświęconego na analizę i konfigurację procesów.

- Dlatego system będzie dostarczamy do klienta trzyetapowo, co pozwala nam skoncentrować się najpierw na obszarach najważniejszych i najtrudniejszych, aby w trakcie realizacji zminimalizować ryzyko niepowodzenia - tłumaczy Michał Chechłacz, Project Manager w Consafe Logistics.

Ponadto tego typu podejście stwarza możliwości zaangażowania pracowników już we wstępnej fazie wdrożenia. Wspólnie z firmą Aluprof, dostawca WMS Consafe Logistics planuje szeroko zakrojoną akcję komunikacyjną skierowaną do pracowników, jak np. umieszczenie stacji demo z Astro WMS® dostępnej dla wszystkich, tak aby każdy mógł zapoznać się z działaniem systemu krok po kroku. Wdrożenie Astro WMS® poprzedziła analiza funkcjonalna i techniczna wymagań opolskiego zakładu. Obecnie realizowany jest drugi etap implementacji, pierwszy został zakończony we wrześniu 2019 roku.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 24 październik 2019 10:00
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe