Zaloguj się

Ostatnie ogniwo w e-commerce najdroższe w łańcuchu dostaw

  •  oprac. ŁP
  • Kategoria: Logistyka

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield przygotowała raport pt.: "Last Link: Quantifying the Cost", z którego wynika, że ostatnie ogniwo w łańcuchu dostaw w branży e-commerce może stanowić co najmniej 50% łącznych kosztów związanych z tym łańcuchem. Raport został sporządzony w oparciu o nowo opracowany model Total Last Link Cost (TLLC), który umożliwia deweloperom, inwestorom i najemcom określenie łącznych kosztów ostatniego ogniwa dla dowolnej nieruchomości. "Ostatnie ogniwo" oznacza etap końcowy łańcucha dostaw w sektorze e-commerce, realizowany przy użyciu samochodów dostawczych lub rowerów elektrycznych na terenie miejskim, lub wiejskim do punktu odbioru, lub domu odbiorcy.

Wraz z coraz większą popularnością zakupów w kanale online, rosną oczekiwania konsumentów dotyczące dostaw i terminu ich realizacji. Z tego względu ostatnie ogniwo ma decydujący wpływ na czas i koszt dostaw poprzez skrócenie czasu jazdy pomiędzy magazynem miejskim a punktem dostawy, tzw. dystansu STEM.
Według autorów raportu z firmy Cushman & Wakefield bardzo duży udział ostatniego ogniwa w łącznych kosztach łańcucha dostaw wynika z różnego rodzaju nieefektywności związanych z organizacją transportu, takich jak: brak gwarancji dostawy, nieoptymalne trasy dostaw i oddzielne przejazdy po odbiór zwrotów - wszystkie te czynniki powodują wzrost kosztów. Dotyczy to w szczególności gęsto zaludnionych obszarów miejskich o dużym natężeniu ruchu drogowego w Europie kontynentalnej.
Analiza czterech dużych rynków europejskich (Londynu, Paryża, Madrytu i Mediolanu) pokazuje, że zmniejszenie dystansu STEM zawsze pozwala obniżyć łączne koszty ostatniego ogniwa. Pomimo znacznie wyższych stawek czynszu, koszty te w przypadku magazynów miejskich są niższe niż dla magazynów dystrybucyjnych, które zazwyczaj znajdują się poza miastem. Magazyny miejskie umożliwiają skrócenie czasu jazdy kierowców i obniżenie kosztów płac, zmniejszenie zużycia paliwa, a nawet optymalizację wykorzystania samochodów dostawczych. Zmniejszenie dystansu STEM o 10 minut jazdy od średniej wielkości magazynu miejskiego generowało oszczędności rzędu 1 miliona euro rocznie.

- Nasze wyniki uzyskane dzięki zastosowaniu modelu TLLC dowodzą, dlaczego w logistyce warto zapłacić więcej za grunt miejski - ze względu na olbrzymie oszczędności na łącznych kosztach transportu. Czynsze za nieruchomości na terenie miast są miarą dojrzałości rynku e-commerce w danej lokalizacji. Przewidujemy, że wraz z dalszym rozwojem hubów logistycznych, stawki czynszu w magazynach miejskich znacząco wzrosną w największych miastach europejskich. Ze względu na duży potencjał wzrostu czynszów w obiektach magazynowych ostatniego ogniwa, nieruchomości logistyczne mogą generować takie same przychody, jak w przypadku tradycyjnych sposobów wykorzystania gruntów miejskich - powiedziała Lisa Graham z Działu Badań i Analiz Rynku Nieruchomości Logistycznych, Cushman & Wakefield.

Opracowane narzędzie zapewnia cenne informacje, ułatwiające podejmowanie decyzji biznesowych dotyczących ostatniego ogniwa, w tym w zakresie zarządzania portfelem i jego restrukturyzacji, wyboru lokalizacji i optymalizacji tras dostaw.
Rob Hall, dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w regionie EMEA, Cushman & Wakefield, powiedział: - Coraz więcej osób decyduje się na składanie zamówień w kanale online, a jednocześnie rosną zarówno oczekiwania klientów dotyczące dostaw, jak i zapotrzebowanie na efektywne strategie związane z ostatnim ogniwem. Ostatnie ogniwo jest najdroższym elementem łańcucha logistycznego, ale również jedynym ogniwem w łańcuchu dostaw w branży e-commerce, które stanowi dla konsumenta fizyczny punkt kontaktu. Jego optymalizacja może nie tylko pomóc zwiększyć przychody, ale także pozytywnie wpłynąć na ogólną opinię o firmie w kontekście jakości obsługi klienta.

Zdaniem ekspertów firmy Cushman & Wakefield, w dłuższej perspektywie rozwiązania ekologiczne i technologie umożliwią dalszą poprawę efektywności dystrybucji. Zalegalizowanie pojazdów autonomicznych w Europie może radykalnie wpłynąć na koszty transportu. Z wcześniejszego raportu tej firmy pt.: "The Changing Face of Distribution" wynika, że udział transportu w łącznych kosztach logistycznych może się zmniejszyć z 50% do nawet 32%.

- W raporcie "Last Link" szczegółowej analizie została poddana dystrybucja dla sektora e-commerce, szczególnie jej ostatnia faza tzw. logistyka ostatniej mili. Jest to najbardziej kosztochłonny etap, odpowiadający za ponad 50% całkowitych kosztów dystrybucji. Dodatkowo mierzy się on z coraz większymi wyzwaniami - konsumenci oczekują krótszego czasu dostawy, coraz niższych koszów i sprawnej obsługi posprzedażowej. To wszystko musi udźwignąć odpowiednio zorganizowana logistyka ostatniej mili - dodała Joanna Sinkiewicz, partner, dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Cushman & Wakefield.

O "ostatniej mili" czytaj także:
- KLIENT E-SKLEPU CHCE MIEĆ WPŁYW NA LOGISTYKĘ OSTATNIEJ MILI

Ostatnio zmieniany w czwartek, 28 listopad 2019 15:39
Zaloguj się by skomentować