Zaloguj się

Logistyka jest pełna optymizmu

Logistyka jest pełna optymizmu CBRE, Panattoni

Według raportu CBRE i Panattoni Europe "Confidence Index 2019/2020" wskaźnik poziomu optymizmu w zakresie logistyki i łańcucha dostaw w Polsce na lata 2019-2020 został określony na średnim poziomie 49 pkt., co stanowi wynik niższy od rezultatu uzyskanego w ubiegłym roku (57,4). Firmy logistyczne nadal są bardziej pozytywnie nastawione do przyszłości (53,9 pkt.) niż przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, korzystające z usług logistycznych (44 pkt.). Mimo spadku nastroju, aż 7 na 10 instytucji ocenia koszty działań w ramach łańcucha dostaw w Polsce jako niższe niż średnie w UE, a 6 na 10 uważa, że Polska jest konkurencyjna jako miejsce inwestycji.

- Problemy z zapełnieniem wakatów wykwalifikowanymi pracownikami oraz rosnąca presja płacowa to dwa największe wyzwania, przed którymi stoi logistyka i cały sektor łańcucha dostaw. To one w największym stopniu wpływają na niepewność i obniżenie nastrojów, widoczne w branży. Pytani przez nas respondenci martwią się także spowolnieniem globalnego wzrostu gospodarczego, w tym w niemieckim sektorze produkcyjnym, który może wpływać na słabsze wyniki na międzynarodowej arenie handlowej. Trzeba jednak zaznaczyć, że gorsze nastawienie do przyszłości nie wynika na razie z faktycznie gorszych wyników biznesowych firm, a jedynie dużego poczucia niepewności w związku z perspektywą różnych zmian i zawirowaniami na rynku międzynarodowym. Badani przez nas respondenci nie zwrócili uwagi na aspekty związane z cenami nieruchomości lub dostępnością powierzchni jako mającymi wpływ na poziom optymizmu biznesu - mówi Beata Hryniewska, szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki CBRE.

Wskaźnik poziomu optymizmu obliczany jest na podstawie zgłoszeń respondentów, informujących o zmianach na lepsze lub gorsze w sektorze. Wynik ponad 50 oznacza przewidywanie zmian na lepsze, a poniżej 50 - zmian na gorsze. Im wynik bardziej oddalony od 50, tym silniejsza poprawa lub pogorszenie są przewidywane w przyszłości. Wskaźnik poziomu optymizmu w zakresie logistyki i łańcucha dostaw w Polsce na lata 2019-2020 został określony na poziomie 49. Jest to wynik niższy od rezultatu z ubiegłego roku (57,4). Podobnie jak w poprzedniej edycji badania widać różnicę pomiędzy branżami. Mimo, że w firmach logistycznych nastrój spadł, to nadal utrzymuje się na dobrym poziomie, co potwierdza wynik 53,9 (z 64,1 w 2018 r.). W przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych wskaźnik po raz pierwszy obniżył się do poziomu prognozującego zmianę na gorsze - 44, w porównaniu do 50,4 w zeszłym roku. Oznacza to, że w ogólnym ujęciu przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe mają obecnie bardziej pesymistyczne nastawienie do sytuacji na rynku niż logistyczne. W skali UE wciąż czujemy się pewnie. Okazuje się jednak, że przedsiębiorcy, oceniając sytuację w Polsce w odniesieniu do reszty Unii Europejskiej, cały czas są świadomi swojej przewagi. 7 na 10 osób uważa, że koszty działań w ramach łańcucha dostaw w naszym kraju są korzystniejsze niż średnie w Europie. To więcej niż w zeszłym roku, gdy uważało tak 58% respondentów. Również atrakcyjność inwestycyjna Polski została oceniona bardzo pozytywnie. 59% przedsiębiorców wierzy, że Polska ma przewagę konkurencyjną jako destynacja inwestycyjna w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej (wzrost z 47% z ubiegłego roku). Szybkość działań w ramach łańcucha dostaw i dostępność wykwalifikowanej siły roboczej to kolejne elementy, w których nasze firmy czują się pewnie - na "lepsze niż średnie" wskazało odpowiednio 41% i blisko 49% respondentów.

- Polskę cechuje bardzo wysoka atrakcyjność i konkurencyjność inwestycyjna. Odczuwane spowolnienie to spadek dynamiki wzrostu. Rynek w dalszym ciągu rośnie, tylko nieco wolniej - komentuje Michał Samborski, Head of Development, Panattoni Europe. - Sektor logistyczny i łańcucha dostaw jest kluczowym elementem gospodarki, na tyle niezbędnym, że jego odporność na spowolnienie jest duża, zwłaszcza że jesteśmy dopiero na początku rozwijającego się e-commerce. Mniejszy optymizm firm produkcyjnych i handlowych wbrew pozorom będzie działać na korzyść branż - świadomość zbliżającego się spowolnienia pozwala odpowiednio się do tego przygotować. Widzimy, że to się dzieje, a firmy wciąż inwestują w przyszłość i poprawiają swoją konkurencyjność. Największe nakłady przekazują na operacje flotowe, magazyny oraz innowacyjne technologie.

Wyniki zawarte w raporcie CBRE i Panattoni Europe "Confidence Index 2019/2020" pokazują jednocześnie, że konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej obniżają formalności i biurokratyczny proces decyzyjny. W tej w kwestii firmy są zgodne, niezależnie od branży. Na przykład proces pozyskiwania pozwoleń na budowę przez 36% respondentów został oceniony jako gorszy niż średnia w Unii Europejskiej.
Cały raport jest dostępny na stronie www CBRE.

O podsumowaniach w branży czytaj także:
- To nie jest zły rok
- Dobre perspektywy KEP

Ostatnio zmieniany w wtorek, 03 grudzień 2019 16:16
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe