Zaloguj się

Od 1 marca 2020 r. nowe obowiązki dotyczące delegowania pracowników do Holandii

  •  oprac. IW
  • Kategoria: Logistyka
Od 1 marca 2020 r. nowe obowiązki dotyczące delegowania pracowników do Holandii Fot. Pixabay

Pracownicy zatrudnieni przez pracodawców w Polsce i delegowani do tymczasowej pracy w Holandii od marca będą podlegać nowym obowiązkom. Dotyczy to również pracowników samozatrudnionych, którzy prowadzą własne firmy zarejestrowane w Polsce, ale wykonują prace dla usługobiorców w Holandii.

Holandia, podobnie jak wiele krajów Unii Europejskiej, wprowadza obowiązek notyfikacji pracowników delegowanych. Delegowanie pracowników jest uregulowane przepisami prawa Unii Europejskiej. Prawo to reguluje warunki zatrudnienia pracowników delegowanych, którzy przez określony czas wykonują prace na terytorium Państwa Członkowskiego innego niż państwo, w którym zwyczajowo pracują. Mowa o Dyrektywie wdrożeniowej 2014/67/EU z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE. W Holandii obowiązek notyfikacji został wprowadzony w ramach Ustawy o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych w Unii Europejskiej (WagwEU), która weszła w życie dn. 16 czerwca 2016 r. Będzie on egzekwowany od 1 marca 2020 r.
Obowiązek notyfikacji dotyczy pracodawców zagranicznych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (krajów członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), Szwajcarii oraz osób samozatrudnionych pracujących w wybranych sektorach na terenie Holandii, np.: budownictwo, sprzątanie, przetwórstwo przemysłowe, mycie okien, przetwórstwo spożywcze, rolnictwo i ogrodnictwo. Pełna lista sektorów dostępna jest na stronie: postedworkers.nl oraz wHolandii.pl.
Na czym polega notyfikacja? Pracodawca zagraniczny zobowiązany jest do zgłoszenia swojego pracownika w portalu notyfikacyjnym dostępnym na stronie postedworkers.nl. Należy tutaj wprowadzić dane dotyczące, m.in. czasu delegowania, rodzaju pracy i faktu dysponowania formularzem A1, dane dotyczące firmy delegującej, np. agencji pracy tymczasowej, dane usługobiorcy w Holandii, a także dane pracowników delegowanych do Holandii.
Jeśli osoba pracująca w Holandii jest samozatrudniona, musi dokonać notyfikacji swoich danych samodzielnie. Należy pamiętać, że notyfikacja musi zostać dokonana jeszcze przed podjęciem pracy przez pracownika. Co ważne, notyfikacja jest ważna dopiero wtedy, gdy zostanie potwierdzona przez usługobiorcę, czyli klienta.
Notyfikacja ma zapobiegać nieuczciwej konkurencji wśród firm i faworyzować te, które przestrzegają zasad i chronią pracowników przyjeżdżających do Holandii w celu podjęcia pracy.
Notyfikacja nie jest konieczna, kiedy praca w Holandii ma charakter incydentalny. Chodzi np. o udział w spotkaniach biznesowych, konferencjach, czy konieczność wykonania nagłych prac konserwacyjnych. Ponadto z obowiązku notyfikacji wyłączona jest większość usług transportowych. Natomiast towarowy transport drogowy, z załadunkiem i rozładunkiem w Holandii, podlega obowiązkowi notyfikacji i często może być zgłoszony tzw. notyfikacją roczną.
Pracownik delegowany ma prawo wiedzieć, jakie informacje na jego temat zostały zgłoszone przez pracodawcę. Jeśli ma jakieś zastrzeżenia, powinien zwrócić się do swojego pracodawcy z prośbą o korektę zgłoszenia, a w razie jego odmowy, ma prawo złożyć wniosek do Ministerstwa SZW z prośbą o poprawki. Istnieje także możliwość złożenia wniosku w celu uzyskania informacji na temat zgłoszonych danych.

Więcej szczegółów na holenderskiej stronie www.postedworkers.nl opracowanej przez Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia (SZW), a także na portalu informacyjnym www.wHolandii.pl prowadzonym przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie (strona w jęz. polskim). Logowanie do portalu notyfikacyjnego dostępnego online jest możliwe przez stronę www.postedworkers.nl od dn. 1 marca br.

Źródło: Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie

O prawie dotyczącym pracowników delegowanych czytaj także:
- Sprawa pakietu mobilności już na finiszu

Ostatnio zmieniany w piątek, 28 luty 2020 14:08
Zaloguj się by skomentować